Dobro došli !

NATJEČAJ ZA UDRUGE - JAVNE POTREBE U 2019.G.

Poštovani, kao i svake godine, tako i ove Općina Draganić raspisuje natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/ programe udruga  od interesa za Općinu Draganić u 2019.g.

Natječaj ostaje otvoren od 15.02.2019. do 15.03.2019.g. a dokumentaciju i natječaj možete preuzeti u linku UDRUGE- FINANCIRANJE JAVNIH  POTREBA - NATJEČAJ.

EU PROJEKT - EU=EUROPSKA UNIJA

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Draganić uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Draganić,  svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke. (Prijedlozi Odluka u linku SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU).

SVIM MJEŠTANKAMA I MJEŠTANIMA OPĆINE DRAGANIĆ SRETNA NOVA 2019.G.

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA

Program održavanja cesta u zimskim uvjetima na podrucču Općine Draganić u sezoni zima 2018./2019.

Rješenje o osnivanju stožera zimske službe

PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2019.

str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > ...33