Dobro dosli !

DOPUNA UPUTE ZA PROVEDBU NAPUTKA MINISTRA POLJOPRIVREDE ZA POSTUPANJE U PRIMJENI ODREDABA ČLANKA 51. STAVKA 3. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (naputak i dopuna naputka u linku poljoprivreda- obavijesti)

JAVNI POZIV-ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA (obrasci za prijavu nalaze se u linku POLJOPRIVREDA- OBAVIJESTI)

            grb

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 320-01/17-01/11

Ur.broj: 2133/08-02-17-1

Draganić, 28. lipnja 2017. g.

 

          Na temelju odredbi Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN RH 101/2013),  članka 47. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 59/13), („Glasnik općine Draganić“ 4/15),  i točke X Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 48/16), Općinski načelnik Općine Draganić, dana 28. lipnja 2017. godine objavljuje

 

   JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

 U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

ZA 2017. GODINU

 

I

Raspisuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Draganić za 2017. godinu.

Javni poziv raspisuje se na temelju odredbi Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 48/16).

 

II

Proračunska sredstva Općine Draganić za potpore male vrijednosti u poljoprivredi dodjeljivati će se za određene mjere iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 48//16) u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br.1408/2013 od 18. prosinca 2013. g. (Uredba de minimis) i to kako slijedi:

 

Mjera 1. Sufinanciranje police osiguranja usjeva i nasada

Potpora se odobrava za osiguranje usjeva i trajnih nasada. Maksimalni iznos potpore po korisniku  je do 15 % od vrijednosti police, ali najviše do 5.000,00 kuna po godišnje.

Mjera 2. Sufinanciranje kalcizacije tla

Potpora se odobrava za kalcizaciju tla. Maksimalni iznos potpore po korisniku godišnje je do 30 % po računu, ali najviše do 2.000,00 kuna.

Mjera 3. Sufinanciranje kemijske analize tla

Potpora je namijenjena za kemijsku analizu tla. Maksimalni iznos potpore je 200,00 kuna po analizi po korisniku.

Mjera 4. Sufinanciranje kupnje zaštite sustava obrane od tuče

Maksimalni iznos potpore je 2.000,00 kuna po hektaru.

Mjera 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja  goveda

Maksimalni iznos potpore je 140,00 kuna po osjemenjivanju.

"DANI DRAGANIĆA 2017." - TRADICIONALNA MANIFESTACIJA 30.06. I 01.07.2017.

I ove godine u organizaciji Općine Draganić i udruga s područja Draganića,

 održati će se tradicionalna manifestacija

 "Dani Draganića 2017."

PETAK, 30. LIPNJA  OD  18:oo   do 02 sata 

 I SUBOTA, 01. SRPNJA OD 10,oo do 02. sata  

 Dođite i ugodno se zabavite uz razne sadržaje koji su predviđeni za ove Dane...

IVANJE U LAZINI KOD KIPA SV. IVANA NA POLJU

Za sve vjernike i dobronamjernike Draganićke župe, a i šire, već tradicionalna proslava rođenja Sv. Ivana krstitelja u organizaciji Mjesnog odbora Lazina-Franjetići, uz potporu Općine Draganić održat će se i ove godine kod Kipa Sv. Ivana na polju.

SUBOTA 24. LIPNJA 2017.„prekšecija“  (procesija) kreće iz Lazine (od crkve Sv. Fabijana i Sebastijana) u 19 sati

Svečana Sveta misa  kod kipa Sv. Ivan na polju započet će u 19,3o sati.

Dođite u što većem broju i uz miris draganićkih  ravnih polja prisustvujte ovom svečanom Misnom slavlju.  (nakon Mise mala okrepa).

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE-   Ozaljsko i  Vivodinsko vinogorje nalazi se  u demarkiranom području gdje postoji obaveza pridržavanja propisanih mjera suzbijanja pojave.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ- PONEDJELJAK 19. lipnja 2017.g.


 Konstituirajuća sjednica novog saziva

Općinskog vijeća općine Draganić,

       održati će se 19. lipnja 2017.g.

u Maloj vijećnici općine Draganić,

         s početkom u 13 sati.

LOKALNI IZBORI 2017. ZAPISNICI I REZULTATI

KANDIDACIJSKE ZBIRNE I POJEDINAČNE LISTE ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA , TE ZA OPĆINSKO VIJEĆE (u linku Lokalni izbori 2017.)

str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > ...34