O B A V I J E S T MJEŠTANIMA OPĆINE DRAGANIĆ

Poštovane sumještanke i sumještani!
U cilju učinkovitije zaštite okoliša i smanjivanja ukupne količine otpada, Općina Draganić 
osigurala je posude za odvojeno prikupljanje otpada. Posude su postavljene na zelene otoke 
po mjesnim odborima. 
Ovim putem želimo Vam ukazati na značaj odvojenog prikupljanja otpada jer, kao što Vam 
je sigurno poznato, većina otpada može biti korisna za nove proizvode. Stoga vas molimo 
da u svojim domaćinstvima razdvojite korisni otpad od nekorisnog, a sve ono što se može 
reciklirati odložite u za to predviđene spremnike. Na taj način doprinosite uštedi energije, 
smanjujete zagađivanje vode, smanjujete sječu šuma, smanjujete količinu komunalnog 
otpada i aktivno doprinosite očuvanju okoliša za buduće naraštaje.
Molimo Vas da proučite ovaj letak i podsjetite se na neke činjenice vezane uz odvojeno 
prikupljanje otpada.