POLJOPRIVREDA - obavijesti

POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA

PODRUŽNICA  KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ISPOSTAVA OGULIN

BERNARDINA FRANKOPANA 13

TEL: 525-343; MOB: 091/ 4882-759

18.07.2013.

 

 

IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA

 

Obavijest ratarima

 

Prije skladištenja žitarica u skladišta može se provesti vlažna dezinskecija praznih skladišnih prostora primjenom insekticida.

 

Od  kemijskih insekticida se mogu koristiti: Actellic 50 EC, Pirimifos- metil 50 EC  (0,75- 1 ml/ 1m² površine ); K-Othrine SC 25 protiv letećih kukaca 30-40 ml sredstva u 10 litara vode (0,3-0,4%), uz utrošak od 10 l škropiva na 100 m² (porozne površine),  30-40 ml sredstva u 5 litara vode (0,6-0,8%), uz utrošak od 5 l škropiva na 100 m² (glatke površine), protiv gmižućih 50-60 ml sredstva u 10 litara vode (0,5-0,6 %), uz utrošak od 10 l škropiva na 100 m² (porozne površine),  50-60 ml sredstva u 5 litara vode (1-1,2%), uz utrošak od 5 l škropiva na 100 m² (glatke površine). K-21 dan.

 

Od fizikalnih insekticida mogu se upotrijebiti: Protect - It ( 500g / 100 m² tretiranjem površine u skladištu zaprašivanjem , te 750 g/ 100 m² prskanjem) ili Aquapy: leptiri primjena sredstva bez razrjeđivanja: 1 ml/m³; primjena sredstva razrjeđivanjem vodom: 1 ml + 9 ml vode/ 30 m³.

 

Prilikom primjene navedenih insekticida strogo se pridržavati uputa za primjenu.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti insekticide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

 

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić 

e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

POTICAJI, POTICAJI....

Počinje zaprimanje zahtjeva za izravna plaćanja

poljoprivrednicima za 2013. godinu

        Od ove godine Zajednička poljoprivredna politika Europske unije zamjenjuje dosadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi.  Za učinkovitu primjenu i provedbu Zajedničke poljoprivredne politike EU u Hrvatskoj je zadužena Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je dobila akreditaciju za rad s financijskim sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, a čiji predstavnici u okviru informativne kampanje upravo informiraju poljoprivrednike na koji način se mogu ostvariti navedena sredstva.

        Da bi ostvarili izravna plaćanja poljoprivrednici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  njihovo zemljište mora biti evidentirano u ARKOD sustavu, a životinje na gospodarstvu moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Uz ove uvjete, poljoprivrednici su dužni poštovati i uvjete dobre poljoprivredne i okolišne prakse te u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja trebaju podnijeti jedinstveni zahtjev za potporu putem elektroničke aplikacije AGRONET. 

       Iznimno od tog razdoblja, zahtjev za krave dojilje i mliječne krave  podnosi se od 1. travnja do 15. svibnja, a za ovce i koze podnosi se od 1. ožujka do 30. travnja 2013. godine. Za sve poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti sami elektronički popuniti zahtjev, pomoć im, uz djelatnike regionalnih ureda Agencije za plaćanja, mogu pružiti i djelatnici Poljoprivredne savjetodavne službe i djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

      U svim uredima triju institucija bit će dostupan Priručnik za poljoprivredna gospodarstva, u kojem je detaljno opisano koje se potpore mogu ostvariti i lokacije na kojima se pruža pomoć pri popunjavanju zahtjeva.

 

         mr.sc. Leticija Hrenković

         voditelj Odjela za odnose s javnošću

         Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb

         tel. 01/6002 744    099 2271 730

 

 

 

                  

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

  OPĆINA DRAGANIĆ

 

Draganić, 01. kolovoza 2012. g.

 

 

OBAVIJEST  VLASNICIMA JUNICA PRVOTELKI

 

OBAVJEŠĆUJEMO VLASNIKE (UZGAJIVAČE) JUNICA PRVOTELKI, KAKO ĆE OPĆINA DRAGANIĆ, ZAJEDNO SA KARLOVAČKOM ŽUPANIJOM I U OVOJ, 2012. G., POTICATI  UZGOJ JUNICA PRVOTELKI .

 

SVI UZGAJIVAČI JUNICA PRVOTELKI  S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ KOJI  ISPUNJAVAJU UVJETE  ZA NAVEDENE  POTICAJE, DUŽNI SU PODNIJETI ZAHTJEV  ZA ISTE OPĆINI DRAGANIĆ,

 

NAJKASNIJE DO 30. RUJNA 2012. G.,

 

NA OBRASCU KOJI  MOGU  DOBITI  U OPĆINI DRAGANIĆ ILI NA NJEZINIM  WEB STRANICAMA.

 

UZ OBRAZAC ZAHTJEVA, PRILAŽE SE I:

-      IZJAVA (OBRAZAC U OPĆINI DRAGANIĆ ILI NA WEB STRANICI  OPĆINE) O BROJU GRLA  JUNICA PRVOTELKI

-      RJEŠENJE (PRESLIKA) O UPISU KORISNIKA POTICAJA U UPISNIK

-      POTVRDA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE O BROJU GRLA JUNICA PRVOTELKI

-      PODATKE  O BROJU ŽIRO – RAČUNA KORISNIKA POTICAJA (ISPLATE  IDU ISKLJUČIVO NA ŽIRO-RAČUNE)

-      PRESLIKA OSOBNE  ISKAZNICE KORISNIKA POTICAJA

 

 

 

U PRIVITKU:

1.   Obrasci ZAHTJEVA

2.   Obrasci IZJAVE

 

 

 

 

 

          
opširnije >


POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA  

                             SLUŽBA

                 Haulikova 14, 47000 Karlovac

                          tel: 047/600-731

 

Karlovac, 28.06.2012.

 

IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA

 

Obavijest vinogradarima

  

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 10 dana. Dana 25. 06. na pojedinim područjima vinograde je oštetila jaka tuča te je savjetovano tretiranje oštećenih vinograda radi sanacije nastalih oštećenja.

U posljednjem tjednu zabilježeni su prvi simptomi pepelnice na bobicama.

Savjetujemo ponoviti tretiranje vinograda protiv pepelnice i peronospore prema prošloj preporuci.

Protiv pepelnice savjetujemo upotrijebiti jedan od sljedećih fungicida: Talendo, Vivando, Cristal, Postalon 90 SC ili strobilurinske pripravke:  Collis, Nativo 5 WG  ili jedan od sistemičnih pripravaka iz grupe inhibitora bisinteze ergosterola (Domark ME, Punch 10 EW, Topas 100 EC i sl.).

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice savjetujemo primjenu pripravka Falcon EC 460

Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

Voditi računa da se pripravci iz iste kemijske skupine smiju upotrijebiti do tri puta tijekom jedne vegetacijske sezone.

Protiv peronospore mogu se upotrijebiti i: Eqution Pro, Antracol Combi WP, Aviso DF, ili Curzate F,  Mildicut 25 SC,  Pergado F, Pergado MZ, Verita  WG i sl.

U fenofazi zatvaranja grozda primijeniti jedan od specifičnih botriticida:  Mythos, Botril 300 SC, Cazar, Botrycid, Pyrus 400 SC, Chorus, Teldor i sl.

Rok za suzbijanje grodzdovih moljaca biti će objavljen narednih dana.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka!

 

  

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

VINOGRADARI
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

             PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 Haulikova 14, 47000 Karlovac

 tel: 047/600-731

Karlovac, 24. 04. 2012.

IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se razvila od nekoliko do 10-tak cm. Hladniji period pogodovao je pojačanim štetama od grinja te su vidljiva oštećenja-slabo tjeranje pupova i zaostajanje u rastu mladica koje su kržljavog izgleda.

Savjetujemo provjeriti zdravstveno stanje u vinogradima i prema potrebi provesti tretiranje usmjereno protiv grinja-uzročnika akarinoze i erinoze i crvenog pauka pripravkom Demitan.

Prognostičari najavljuju zatopljenje te za preventivnu zaštitu protiv pepelnice savjetujemo upotrebu sumpornih pripravaka koji imaju dobro sporedno djelovanje na grinje i crnu pjegavost.

U proteklom periodu vladali su povoljni uvjeti za širenje crne pjegavosti. Budući da meteorolozi za naredne dane prognoziraju vrijeme bez oborina, savjetujemo pratiti meteorološke prognoze te primjenu kontaktnih pripravaka protiv crne pjegavosti (prema prošloj preporuci) ponoviti kada budu najavljene oborine.

Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja..

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!


 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

 

OBAVIJEST VOĆARIMA

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

             PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 Haulikova 14, 47000 Karlovac

 tel: 047/600-731

 Karlovac, 17. 04. 2012.

IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške proteklo je tjedan dana. Zabilježeno je 15-30 mm kiše i dugotrajno vlaženje lista što je pogodovalo jakim infekcijama uzročnikom krastavosti ili fuzikladija. Meteorolozi i dalje prognoziraju kišovito vrijeme. Protiv krastavosti ili fuzikladija jabuke i kruške ponoviti zaštitu čim to vremenske prilike dozvole.

U nasadima jabuke savjetujemo primijeniti jedan od sistemičnih pripravaka; Clarinet,  Score, 250 EC, Cros, Difcor, Scissor i sl. (dozvoljeni u integriranoj zaštiti jabuke), a u nasadima kruške Baycor WP 25 (dozvoljen u integriranoj zaštiti kruške). Ovim pripravcima dodati jedan od kontaktnih pripravaka npr.na osnovi mankozeba (Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Caiman WP, Crittox MZ.

Spomenuti sistemični pripravci djelotvorni su i na pepelnicu jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti. 

Vlasnike nasada krušaka obavještavamo da je započeo izlazak ličinki kruškine buhe iz jaja. Izvršiti kontrolu vršnog lišća na prisutnost iste. Za suzbijanje upotrijebiti jedan od pripravaka koji djeluje na jaja i mlade ličinke npr. Nomolt, ili Rimon 10 EC uz dodatak Bijelog ulja. Dozvoljeni su u integriranoj proizvodnji.

Spomenuti pripravci nisu otrovni za odrasle pčele, ali mogu štetiti leglu ako su uneseni u košnicu. Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Tretiranje provesti uvečer uz što veći utrošak vode, a prethodno odstraniti cvatući podrast!

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka!

 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA

Obavijest proizvođačima šljivA

Meteorolozi i dalje najavljuju kišovito vrijeme. Savjetujemo provesti preventivnu zaštitu nasada šljive protiv šupljikavosti lista pripravkom na osnovi kaptana  (Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP, Captan WP 50).                                                                                              U vrškovima izboja u mladim nasadima šljive uočena je jača pojava gusjenica koje su uvijene u list. Kritičan broj je 6-10 gusjenica na 100 pregledanih izbojaka.                              Let šljivinih osica na praćenim lokalitetima nije bio intenzivan. U nasadima u kojima se očekuje nešto ploda može se provesti tretiranje i protiv šljivinih osica.                                     Protiv gusjenica i šljivinih osica može se upotrijebiti insekticid na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromogor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). Isti su djelotvorni i na lisne uši no ne smiju se miješati s kaptanom.

Protiv gusjenica, šljivinih osica i lisnih uši može se upotrijebiti pripravak na osnovi alfa-cipermetrina (Fastac 10 SC, Alfa 10 SC i sl). Djelotvorni su na gusjenice i lisne uši koje nisu uvijene u list.                                                                                                                                             

  Primjenu insekticida izvršiti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, dok pčele ne lete!                                                 

Cvatući podrast u vrijeme tretiranja mora biti odstranjen!

Paziti na mogućnost miješanja insekticida i fungicida!

Spomenuti insekticidi nisu dozvoljeni u integriranoj proizvodnji!                                 

  Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

 

Obavijest proizvođačima trešnje višnje i breskve

Meteorolozi i dalje najavljuju kišovito vrijeme.

U nasadima  koštičavog voća (trešnja, višnja, breskva) savjetujemo provesti preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lista pripravkom na osnovi kaptana  (Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50 i sl.).   

U nasadima višnje koji su još u stadiju cvatnje ili na kraju cvatnje savjetujemo ponoviti zaštitu protiv paleži cvijeta i sušenja grančica – Monilinia laxa jednim od pripravaka za tu namjenu npr. Kidan, Lupo, Signum i sl.                                                                                          Uočena je pojava crne trešnjine uši na višnji i trešnji. Kritičan broj je 3 kolonije na 100 izbojaka.

Insekticidi se smiju upotrijebiti samo u nasadima koji više nisu u cvatnji, Protiv crne trešnjine uši na trešnji može se upotrijebiti  pripravak Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480 (dozvoljen u integriranoj zaštiti).

Primjenu izvršiti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, dok pčele ne lete!

Cvatući podrast u vrijeme tretiranja mora biti odstranjen!

Spomenuti insekticidi nisu dozvoljeni u integriranoj proizvodnji!                                    Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača i paziti na mogućnost miješanja insekticida i fungicida!

 

 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

 

PROGRAM POTPORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2012. GODINI

         

     R E P U B L I K A   H R V A T S K A                              


KARLOVAČKA ŽUPANIJA                             

     ŽUPAN                                                                                                              

Klasa:010-01/12-01/117

Ur broj: 2133/1-09/02-12-01

Karlovac, 28. ožujka 2012. godine                                                                                           

                                                                                                         

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije («Glasnik Karlovačke županije» broj: 20/09, 38/09 i 20/10) i članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012.godinu («Glasnik Karlovačke županije» broj 51/11) župan Karlovačke županije donosi

PROGRAM POTPORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

U 2012. GODINI

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, za  koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: županijska subvencija).

Programom se propisuju uvjeti, kriteriji, način i postupak ostvarivanja subvencije, visina subvencije, te prava i obveze korisnika županijskih subvencija.

Cilj programa je unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i razvoj seoskog prostora kroz osmišljavanje i realizaciju novih izvora zarade i novih mogućnosti prezentacije domaćih proizvoda na kućnom pragu. Kontinuiranim dugogodišnjim provođenjem subvencioniranja svih sektora poljoprivrede, stvarani su povoljniji uvjeti proizvodnje i zapošljavanja u poljoprivredi.

Ovakav Program potpora trebao bi rezultirati opstankom obiteljskih gospodarstava u našim selima, te dolazak domaćih i stranih potrošača koji će kvalitetne domaće proizvode, neprocjenjivu kulturnu baštinu i prelijepu prirodu, pronaći u ponudi na našim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Korisnici županijskih subvencija su: nositelji poljoprivrednih gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku subvenciju na području Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: korisnici subvencija).

Poljoprivredno gospodarstvo jest: pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druge pravne osobe (sukladno članku 3. Zakona o poljoprivrediNarodne novine» br.149/09).

Županijska subvencija korisnicima se odobrava za pojedinu mjeru iz Programa nakon zaprimljenog zahtjeva i provjere potrebne dokumentacije i kontrole na terenu.

Županijska subvencija za istu površinu ili istu jedinicu proizvodnje, može se ostvariti samo jednom u tekućoj godini.

Članak 3.

Ovaj Program donosi se sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji Karlovačke županije od 2011. – 2013. godine,  Strateški cilj 2., Prioritet 3. – «Unapređenje održive poljoprivredne proizvodnje, mjere: 1) Razvoj poljoprivrede i slatkovodnog ribarstva, 3) Poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, 4) Unaprjeđenje prerade u poljoprivrednoj proizvodnji».

 

 

NAZIVI MJERA, NAČINI FINANCIRANJA I POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIJA

Članak 4.

Karlovačka županija će poljoprivrednim gospodarstvima na svom području u 2012. godini, subvencionirati slijedeće mjere Programa:

 

R.  broj mjere

Naziv mjere Programa

Iznos subvencije

Provedbeni akti

Izvor financiranja

 

 1.  

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

5% kamata na odobreni kredit za sve vrijeme otplate kredita

Odluka župana o nastavku programa kreditiranja

Proračun KŽ

 1.  

Ekološka poljoprivreda

100% troškova nazora za ekološku proizvodnju, 50% troškova nadzora za prijelazno razdoblje

Odluka župana o sufinanciranju ekološke poljoprivrede 

Proračun KŽ

 1.  

Osiguranje usjeva, nasada i stoke

15% police osiguranja iz PŽ i min.15% police osiguranja Proračun JLS

Ugovor o suradnji između KŽ i Osiguravajućih kuća

Proračun KŽ i Proračun JLS

 1.  

Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Do 40% ukupnih opravdanih troškova

Odluka župana o sufinanciranju stručnog osposobljavanja

Proračun KŽ

 1.  

Županijska robna marka

Do 60% ukupnih opravdanih troškova

Ugovor o suradnji između KŽ i Udruge, JLS

Proračun KŽ

 1.  

Projektna dokumentacija i oprema u proizvodnji

 

Do 50% ukupnih opravdanih troškova

Odluka župana i Ugovor o sufinanciranju između KŽ i korisnika subvencija

Proračun KŽ

 1.  

Projekti u poljoprivredi

Regulirano Ugovorom o poslovnoj suradnji

Ugovor o suradnji između KŽ i tvrtke

Proračun KŽ

 1.  

Unapređenje proizvodnje, prerade i prodaje domaćih proizvoda na kućnom pragu

 

Do 50% ukupnih opravdanih troškova

Odluka župana o sufinanciranju

Proračun KŽ

 1.  

Promidžba poljoprivrede

Do 50% ukupnih opravdanih troškova

Odluka župana o sufinanciranju

Proračun KŽ i Proračun JLS

 1.  

Skloništa za životinje

 

 

Regulirano Ugovorom o poslovnoj suradnji

Ugovor o suradnji između KŽ i tvrtke

Proračun KŽ

 

 

 

 

 


Članak 5.

MJERA 1: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

Karlovačka županija provodi Program unapređenja poljoprivredne proizvodnje plasiranje povoljnih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom od 2% za krajnjeg korisnika. Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji, Karlovačka županija subvencionira 5% poena te naknadu banci od 1% prilikom ugovaranja kredita, za sve vrijeme počeka i otplate odobrenog kredita. U suradnji s tri poslovne banke, formiran je kreditni fond od sveukupno 30 milijuna kuna do iskorištenja, a do sada je plasirano preko odobrenih projekata oko 25 milijuna kuna.

Za nastavak kreditiranja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini pod istim uvjetima, Župan Karlovačke županije donosi Odluku, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam zaprima zahtjeve za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača i obrađuje dokumentaciju, a imenovano Povjerenstvo za dodjelu kredita za poticanje poljoprivredne proizvodnje na području Županije razmatra kreditne zahtjeve, te ih nakon odobrenja dostavlja na obradu poslovnoj banci -  koja donosi konačnu Odluku o odobrenju i plasiranju kredita.

Članak 6.

MJERA 2: Ekološka poljoprivreda

a)         Sufinanciranje 100% troškova stručnog nadzora u ekološkoj proizvodnji s potvrdnicom

b)         Sufinanciranje 50% troškova stručnog nadzora u ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju

a)         Županijsku subvenciju u iznosu do 100% troškova stručnog nadzora i troškova izdavanja potvrdnice - obavljenog u 2012. godini, bez PDV-a, mogu ostvariti korisnici subvencija upisani u Upisnik ekoloških proizvođača koji se bave ekološkom proizvodnjom u poljoprivredi na području Karlovačke županije, a proizvodne površine su također na području Karlovačke županije, te imaju zapisnik o stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti.

b)         Županijsku subvenciju u iznosu od 50% troškova stručnog nadzora obavljenog u 2012.

godini, bez PDV-a, mogu ostvariti korisnici subvencija koji se bave ekološkom proizvodnjom u prijelaznom razdoblju (razdoblje potrebno za prijelaz iz konvencionalnog na ekološku proizvodnju) a upisani su u Upisnik ekoloških proizvođača sa sjedištem/prebivalištem na području Karlovačke županije, s proizvodnim površinama na području Karlovačke županije, te imaju zapisnik o stručnom nadzoru.

 

Minimalna poticana površina za ostvarivanje županijske subvencije pod a i b, u 2012. godini je: 0,1 ha za proizvodnju u zatvorenim prostorima, a 0,5ha za proizvodnju na otvorenim površinama.

Maksimalni iznos županijske subvencije po korisniku, za a i b u 2012. godini je: 10.000,00 kuna.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju ekološke poljoprivrede u 2012. godini.

Članak 7.

MJERA 3: Osiguranje usjeva, nasada i stoke

Županijsku subvenciju u ukupnom iznosu od 30% premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2012. godini, po pojedinoj polici osiguranja sklopljenog s osiguravajućem društvom koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj županiji, korisnici subvencija mogu ostvariti na slijedeći način: 15% premije osiguranja sufinancira Županija uz uvjet da jedinice lokalne samouprave sjedišta osiguranika sufinanciraju također s minimalno 15% premije osiguranja.

Sredstva za provedbu sufinanciranja premija osiguranja usjeva, nasada i stoke iz Proračuna Karlovačke županije, doznačit će se osiguravajućem društvu na temelju ispostavljenih faktura i priloženih primjeraka polica osiguranja.

Maksimalni iznos županijske subvencije po korisniku u 2012. godini je: 10.000,00 kuna.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije potpisuje ugovore o sufinanciranju s osiguravajućim društvima u tekućoj godini.

Članak 8.

MJERA 4: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Županijska subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu odnosi se na sufinanciranje troškova pohađanja tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, a koje se upisuje u radnu knjižicu ili su zakonski obavezni.

Županijska subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva.

Županijska subvencija se može ostvariti samo jednom u tekućoj godini za samo jedno obrazovanje.

Subvencija se odobrava u iznosu do 40% ukupnih dokumentiranih troškova tečaja, a najviše do 1.000.00 kuna po jednom polazniku, a uplaćuje se na temelju podnesenog zahtjeva s priloženom potrebnom dokumentacijom, na žiro račun poljoprivrednog gospodarstva.  

Nositelj tečaja mora imati rješenje izdano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju stručnog usavršavanja.

 

 

Članak 9.

MJERA 5: Županijska robna marka

a)                Sufinanciranje Programa zaštite izvornosti kupusa sorte «Ogulinac»

b)               Unapređenja proizvodnje i zaštite kuhanog sira, sira škripavca i tounjskog sira

 a)        Sufinanciranje Programa zaštite izvornosti kupusa sorte «Ogulinac»

Županijska subvencija će se odobriti registriranim proizvođačima sjemena sorte «Ogulinac», sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o stavljanju na tržište sjemena povrća (N.N. 129/07) i Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (n.n. 140/05, 35/08 i 55/11). Subvenciju mogu ostvariti korisnici subvencija s područja Karlovačke županije. Visina subvencije iznosi 60% stvarnih troškova proizvodnje - a najviše do 15.000,00 kuna.

Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje županijske subvencije za postupak provođenja Projekta «Zaštita izvornost Ogulinski kiseli kupus/ogulinsko kiselo zelje», provodit će se sukladno odredbama Ugovora o suradnji na provođenju projekta koji će se potpisati između Karlovačke županije, Grada Ogulina i Udruge proizvođača Ogulinskog kupusa.

b)         Unapređenje proizvodnje i/ili zaštite kuhanog sira, sira škripavca i tounjskog sira

Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje županijske subvencije za postupak unapređenja proizvodnje i /ili zaštite kuhanog sira, sira škripavca i tounjskog sira, provodit će se sukladno odredbama Ugovora o suradnji na provođenju programa koji će se potpisati između Karlovačke županije i Udruge malih sirara Karlovačke županije «Korni»

Članak 10.

MJERA 6: Sufinanciranje projektne dokumentacije i opreme u proizvodnji

a)                  Izrada i ishođenje projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje farmi, pogona za preradu i skladištenje voća i povrća, preradu i sušenje ljekovitog bilja na poljoprivrednim gospodarstvima.

b)                 Legalizacija farmi

c)                  Izrada i ishođenje projektne dokumentacije za izgradnju bio plinskog kogeneracijskog postrojenja - nastavak provođenja projekta u 2011.- 2012. godini.

d)                 Opremanje objekata za uzgoj domaćih životinja i proizvodnju i skladištenje meda na OPG-u.

a)                  Županijska subvencija za izradu i ishođenje projektne dokumentacije za izgradnju,

rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje farmi, pogona za preradu i skladištenje voća i povrća, preradu i sušenje ljekovitog bilja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 30.000,00 kuna/poljoprivrednom gospodarstvu, koje je u tekućoj godini ostvarilo pravo gradnje i/ili adaptacije sukladno važećim zakonskim propisima.

Subvencionira se izrada i ishođenje slijedeće dokumentacije: projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt), lokacijske dozvole, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola.

Županijska subvencija ostvaruje se nakon upisa objekta u zemljišne knjige.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju projektne dokumentacije.

 

b)         Legalizacija farmi

Županijska subvencija za legalizaciju postojećih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (farmi), dodjeljuje se korisniku subvencije koje u tekućoj godini legalizira postojeće objekte u poljoprivrednoj proizvodnji sukladno važećim zakonskim propisima kojima se propisuje postupak.

Županijska subvencija dodjeljuje se za :

 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina sukladno odredbama posebnog zakona
 • arhitektonska snimka, koju je izradio ovlašteni arhitekt
 • dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva.

Županijska subvencija dodjeljuje se na temelju dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 30.000,00 kuna bez PDV-a.  

Županijska subvencija ostvaruje se nakon upisa objekta u zemljišne knjige 

c)           Županijska subvencija za izradu i ishođenje projektne dokumentacije za izgradnju bio plinskog kogeneracijskog postrojenja - nastavak provođenja projekta u 2011.- 2012. godini.

d)           Županijska subvencija za opremanje objekata  za uzgoj domaćih životinja i

proizvodnju i skladištenje meda.

Županijska subvencija dodjeljuje se korisnicima subvencije koji se bave uzgojem domaćih životinja, pčelarstvom i proizvodnjom meda, a koja su u tekućoj godini nabavili potrebnu opremu za proizvodnju, čuvanje i skladištenje proizvoda.

Županijsku subvenciju mogu ostvariti korisnici subvencija koji imaju registriranu proizvodnju i/ili registrirani objekt za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.

Visina županijske subvencija iznosi do 50% ukupno dokumentiranih troškova, bez PDV-a, a najviše do 8.000,00 kuna.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju projektne dokumentacije i opreme u proizvodnji u 2012. godini.     

Članak 11.

MJERA 7: Projekti u poljoprivredi

a)                  Projekt kontrole kvalitete meda

b)                 Projekt zbrinjavanja ovčje vune na području Karlovačke županije

c)                  Projekt kontrole kvalitete vina

a)         Projekt kontrole kvalitete meda 

Županijska subvencija za pokriće troškova analize dva uzorka meda, za korisnike subvencija koja se bave pčelarstvom i imaju 100 i više pčelinjih zajednica u uzgoju u tekućoj godini. Visina subvencije po jednom uzorku meda za analizu je 390,00 kuna. Ukupno raspoloživa sredstva u Proračunu Karlovačke županije za 2012. godinu za provođenje ovog projekta su 40.000,00 kuna.

Za provođenje ovog projekta Karlovačka županija potpisat će ugovor o poslovnoj suradnji s HPA, koja će provoditi postupak prikupljanja uzoraka pčelara u regionalnom uredu i dostaviti ih u Laboratorij HPA u Križevce na analizu.  

b)         Projekt zbrinjavanja ovčje vune na području Karlovačke županije

Županijska subvencija za otkup i zbrinjavanje neprane(sirove) ovčje vune, koju će ostvariti registrirana tvrtka za otkup i zbrinjavanje ovčje vune, dodjeljuje se u iznosu od 1 kn/kg otkupljene i zbrinute ovčje vune.

Otkup vune provodit će se od korisnika subvencija koja se bave uzgojem ovaca na području Karlovačke županije, imaju sjedište/ prebivalište u Karlovačkoj županiji i članovi su Udruge ovčara i kozara Karlovačke županije.

Za provedbu ovog projekta Karlovačka županija potpisat će ugovor o poslovnoj suradnji na provođenju projekta, s tvrtkom KRISTAN NAUTIKA d.o.o. iz Krka i Udrugom ovčara i kozara Karlovačke županije.

Ukupno raspoloživa sredstva u Proračunu Karlovačke županije za 2012. godinu namijenjena za provedbu ovog projekta su 20.000,00 kuna.

c)         Projekt kontrole kvalitete vina

Županijska subvencija za provođenje kontrole kvalitete vina, koju će ostvariti korisnici subvencija, dodjeljuje se u iznosu od 125,00 kuna po uzorku, a najviše tri uzorka po korisniku subvencije u tekućoj godini.

Korisnici subvencija su registrirani proizvođači vina, koji imaju najmanje 0,25 ha vinograda u vlasništvu ili dugogodišnjem najmu na području Karlovačke županije.

Za provedbu ovog projekta Karlovačka županija potpisat će ugovor o suradnji s ovlaštenom tvrtkom na području Karlovačke županije za provođenje analize vina.

Ukupno raspoloživa sredstva u Proračunu Karlovačke županije za 2012. godinu namijenjena za provedbu ovog projekta su 10.000,00 kuna.

Članak 12.

MJERA 8: Unapređenje proizvodnje, prerade  i prodaje domaćih proizvoda na kućnom pragu

Županijska subvencija za poboljšanje i proširenje proizvodnje, prerade i prodaje domaćih proizvoda na kućnom pragu, dodjeljuje se u iznosu do 50% dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše do 8.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Subvencija se može ostvariti za unutrašnje uređenje i opremanje prostorija za proizvodnju, preradu i prodaju sira, voća, povrća, ljekovitog bilja i drugih poljoprivrednih proizvoda, a poljoprivredno gospodarstvo je registrirano za navedenu djelatnost. Županijska subvencija se može ostvariti i za uređenje i opremanje prostorija za degustaciju, kušanje i prodaju domaćih proizvoda, odnosno poboljšanje izravne prodaje seljačkih proizvoda, za ona poljoprivredna gospodarstva koja su registrirana za ugostiteljsku djelatnost pripremanja hrane i/ili djelatnost seoskog turizma sukladno zakonskim propisima.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju poboljšaju poljoprivredne proizvodnje i prodaje na kućnom pragu.

Članak 13.

MJERA 9: Promidžba poljoprivrede

a)                sudjelovanje na sajmovima izvan Karlovačke županije

b)                organiziranje manifestacija

c)                sufinanciranje aktivnosti udruga, zadruga i strojnih prstena

d)                suradnja s jedinicama lokalne samouprave na provođenju programa unapređenja poljoprivrede specifičnih za njihovo područje

a)         Sudjelovanje na sajmovima izvan Karlovačke županije

Županijska subvencija dodjeljuje se u cilju promidžbe i prodaje vlastitih proizvoda, za pokriće dijela troškova korisnicima subvencija za odlazak i sudjelovanje na sajmove i izložbe koje se održavaju u drugim Županijama RH.  Sufinanciraju se troškovi odlaska na sajam i izlaganja proizvoda, u iznosu do 50% dokumentiranih troškova a najviše do 1.000,00 kuna po jednom sudjelovanju po poljoprivrednom gospodarstvu. Ova županijska subvencija dodjeljuje se za najviše 3 sudjelovanja na sajmovima po poljoprivrednom gospodarstvu. Sredstva se odobravaju na osnovu podnesenog zahtjeva, temeljem Rješenja Župana, a na prijedlog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju.

b)         Organiziranje manifesttacija      

Županijska subvencija dodjeljuje se za pokriće dijela troškova organiziranja manifestacija koje promiču poljoprivrednu proizvodnju, za održavanja izložbi, stručnih seminara, radionica i okruglih stolova u Karlovačkoj županiji. Županijsku subvenciju mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave, te udruge i zadruge registrirane u Karlovačkoj županiji. Sredstva se odobravaju na osnovu zahtjeva za sufinanciranje, a na prijedlog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam rješenje donosi Župan Karlovačke županije.

Najviši iznos koji mogu ostvariti pojedine JLS, udruge i zadruge je 5.000,00 kuna/korisniku subvencije u tekućoj godini.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju.

c)         Sufinanciranje aktivnosti udruga, zadruga, strojnih prstena

Županijska subvencija dodjeljuje se za sufinanciranje aktivnosti poljoprivrednih zadruga, udruga i strojnih prstena, koji su registrirani i djeluju na području Karlovačke županije, uz predočenje programa rada istih. Sredstva se odobravaju na osnovu podnesenog zahtjeva, temeljem Rješenja Župana, a na prijedlog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam.

Najviši iznos koji mogu ostvariti pojedine udruge, zadruge i strojni prsteni je 10.000,00 kuna/korisniku subvencije u tekućoj godini.  

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju.

 

d)         Suradnja s jedinicama lokalne samouprave na provođenju programa unapređenja poljoprivrede specifičnih za njihovo područje

Županijska subvencija dodjeljuje se jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje programa unapređenja poljoprivrede specifičnih za njihovo područje, za koja će jedinice lokalne samouprave također izdvojiti Proračunska sredstva.

Za ostvarivanje ove subvencije jedinice lokalnih samouprava Karlovačkoj županiji podnosi zahtjev za sufinanciranje i opis Programa.

Za provedbu ove subvencije, Karlovačka županija i JLS donose Odluke o provođenju subvencije. Sufinancirat će se do 50% opravdanih troškova provođenja programa, a najviše do 10.000,00 kuna po JLS.

Za provedbu ove mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o sufinanciranju.

Članak 14.

MJERA 10: Sklonište za životinje

Županijska subvencija za rad registrirane ustanove na području Karlovačke županije koja se bavi zbrinjavanjem napuštenih i izgubljenih životinja.

Ova subvencija dodjeljuje se na temelju članka 56. Zakona o zaštiti životinja (N.N.135/06), kojim se određuje da jedinice lokalne i regionalne samouprave sufinanciraju rad skloništa za životinje u skladu s njihovim potrebama.

Subvencija se ostvaruje na temelju zahtjeva registrirane ustanove, s priloženom specifikacijom troškova rada skloništa za životinje.

Za provedbu ove mjere Karlovačka županija potpisat će ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenom ustanovom.

OSTALE ODREDBE:

Članak 15.

Zahtjevi za županijske subvencije s potrebnom dokumentacijom podnose se u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam Karlovačke županije, Haulikova 1, Karlovac, broj telefona 047-649 - 256.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije iz Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu, koje poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti po svim osnovama Programa (osim za mjeru 6 – podmjeru c), je 50.000,00 kuna u tekućoj godini.

Županijske subvencije obračunavaju se na iznos bez PDV-a, a isplaćuju se iz Proračuna Karlovačke županije u korist računa korisnika subvencije koji je podnio zahtjev.

Odgovarajuće opće akte za provedbu navedenih mjera iz ovog Programa donosi Župan, a Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam raspisuje Javni poziv, koji će se objaviti u javnom glasilu i na službenim web stranicama Karlovačke županije.

Uz zahtjev za županijsku subvenciju prilaže se sva potrebna dokumentacija regulirana Odlukom župana. Zahtjevi će se rješavati u roku 30 dana, a isplata ovisi o prilivu sredstava u Županijski proračun.

Zahtjevi za sufinanciranje s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Svi zahtjevi za sufinanciranje zaprimaju se do 30. rujna 2012. godine, a odobravaju se do 15. listopada 2012. godine.

Obvezuje se Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, da prati i koordinira provedbu ovog Programa te o istom izvijesti Župana.

Polazeći od utvrđenih mjera, Župan Karlovačke županije inicirati će iste ili slične programske aktivnosti u gradovima i općinama na svom području, sukladno specifičnim prilikama i potrebama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ŽUPAN

                                                                                                                                                                                                                                                        IVAN VUČIĆ, dipl. ing.

Dostaviti:

1.       Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam

2.       Upravni odjel za proračun i financije

3.       Upravni odjel za proračun i financije

- Odjeljak za računovodstvene poslove

4.       Jedinica unutarnje revizije

5.       Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole

6.       Tajnik

7.       Glasnik Karlovačke županije

8.       Pismohrana

 

 

 

PRAVILNIK O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

NN 32/10, 12.3.2010.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

746

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09) ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sustav integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, način i uvjeti upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda te druga pitanja važna za provođenje ovoga sustava.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda« (u daljnjem tekstu: integrirana proizvodnja) podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama.

2. »Integrirana zaštita bilja« je sustav zaštite bilja koji podrazumijeva primjenu bioloških, biotehničkih, kemijskih i fizikalnih mjera zaštite bilja, te ostalih agrotehničkih mjera pri čemu je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održanje populacije štetnih organizama ispod razine gospodarske štete.

3. »Proizvođač u integriranoj proizvodnji« (u daljnjem tekstu: proizvođač) jest pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvode iz integrirane proizvodnje sukladno ovom Pravilniku i upisana je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji.

4. »Proizvod iz integrirane proizvodnje« (u daljnjem tekstu: integrirani proizvod) jest svaki poljoprivredni proizvod proizveden i označen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama propisa o hrani.

II. TEHNOLOŠKE UPUTE ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Članak 3.

1) Tehnološke upute predstavljaju opis agrotehničkih postupaka u integriranoj proizvodnji.

2) Tehnološke upute u integriranoj proizvodnji izrađuju se za područje voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i ratarstva.

3) Tehnološke upute moraju biti usklađene s propisima o sredstvima za zaštitu bilja, propisima o očuvanju prirode, propisima o dobroj poljoprivrednoj praksi te propisanim zahtjevima kakvoće za pojedine poljoprivredne proizvode.

4) Proizvođač mora primjenjivati tehnološke upute za integriranu proizvodnju.

5) Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine poljoprivrednog zemljišta na kojima uzgaja istu kulturu.

Članak 4.

1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izrađuje tehnološke upute i objavljuje ih do 20. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

2) Tehnološke upute objavljuju se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 5.

U integriranoj proizvodnji zabranjena je uporaba genetski modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

III. UPISNIK PROIZVOĐAČA

Članak 6.

Integriranom proizvodnjom mogu se baviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) kojeg vodi Ministarstvo.

Članak 7.

1) Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

2) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

– da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– da je vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta za integriranu proizvodnju,

– da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje.

3) Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:

– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

– izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta.

4) Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.

Članak 8.

1) U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:

1. upisni broj proizvođača;

2. naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, prebivalište (mjesto, ulica i broj);

3. matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

4. vrsta integrirane proizvodnje;

5. površina (ha);

6. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik proizvođača i rješenja o brisanju iz Upisnika proizvođača.

2) Promjene nastale u podacima iz stavka 1. točke 2., 4. i 5. ovoga članka proizvođač je dužan, uz dokaze, dostaviti Ministarstvu u roku od trideset dana od dana nastanka promjene.

Članak 9.

1) Ministarstvo će rješenjem brisati pravnu ili fizičku osobu iz Upisnika proizvođača na njegov zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2) Popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u Upisnik ili brisane iz Upisnika, objavljuje se na web-stranicama Ministarstva.

IV. OZNAČAVANJE PROIZVODA IZ INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Članak 10.

1) Proizvod iz integrirane proizvodnje pri stavljanju na tržište mora biti označen sukladno posebnom propisu o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i posebnim propisima o kakvoći za pojedine poljoprivredne proizvode.

2) Pored podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, proizvod iz integrirane proizvodnje se označava oznakom »integrirani proizvod«.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 11.

1) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o integriranoj proizvodnji od početka proizvodnje do prodaje.

2) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan čuvati najmanje pet (5) godina.

3) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan na zahtjev nadležne inspekcije dati na uvid.

4) Obrazac evidencije o proizvodnji naveden je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

1) Proizvođač je dužan dostaviti Ministarstvu sažeto izvješće o površini, vrstama i količinama proizvoda iz integrirane proizvodnje proizvedenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

2) Izvješće se dostavlja najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

3) Obrazac izvješća o proizvodnji naveden je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/251

Urbroj: 525-12-1-0554/10-12

Zagreb, 1. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Prostor za upravnu pristojbu (državne biljege - 70 kuna)

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

OSNOVNI PODACI O PROIZVOĐAČU I POVRŠINAMA

Naziv proizvođača:

 

 

Adresa:

 

 

 

Naselje:

 

Poštanski broj:

 

Županija

 

 

 

Telefon:

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

MIBPG:

Poljoprivredne kulture u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji

Naziv

Povrće

Voćnjak

Vinograd

Oranice

Površina u ha

 

 

 

 

Status poljoprivrednog zemljišta/površina u ha

 

Vlastito

U posjedu

Ukupno

Povrtnjak ili vrt

 

 

 

Voćnjak

 

 

 

Vinograd

 

 

 

Oranice

 

 

 

Prilozi:

1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. Izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta

3. Izjava proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje

U

, dana

godina

Potpisom jamčim za točnost podataka

Potpis podnositelja zahtjeva:_____________________

PRIJAVA KULTURA/SORTI U INTEGRIRANOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

POVRĆARSTVO

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

RATARSTVO

ha

Vrsta/skupina bilja

ha

Vrsta

ha

Sorta

ha

Vrsta/skupina bilja

 

rajčica

 

jabuka

 

graševina

 

pšenica

 

krastavac

 

kruška

 

malvazija

 

kukuruz

 

paprika

 

šljiva

 

pinot sivi

 

ječam

 

krumpir

 

višnja

 

pinot crni

 

raž

 

luk

 

trešnja

 

traminac

 

zob

 

češnjak

 

kupina

 

Chardonnay

 

industrijsko bilje

 

mrkva

 

malina

 

sauvignon

 

mahunarke

 

salata

 

mandarina

 

merlot

 

tirticale

 

mahunarke

 

orah

 

plavac mali

 

suncokret

 

tikve

 

marelica

 

cabernet

 

soja

 

kupus

 

breskva

 

rajnski rizling

 

uljana repica

 

celer

 

maslina

 

škrlet

 

šećerna repa

 

špinat

 

jagoda

 

šipon

 

stočno
krmno bilje

 

ostalo

 

lijeska

 

ostalo

 

ljekovito i začinsko bilje

 

ostalo

 

ostalo

 

ostalo

 

ostalo


PRILOG 2.

Naziv proizvođača:

Adresa:

MIBPG

Redni broj u Upisniku proizvođača u integriranoj proizvodnji:

Oznaka parcele

 

Površina u ha

 

Kultura (šifra)

 

 

R. br.

Sorta

Bolest, štetnik

Korov

Mjere zaštite bilja

 

 

 

 

 

Kemijske mjere zaštite

Ostale mjere zaštite

 

 

 

 

Datum

Sredstvo za zaštitu bilja (trgovački naziv)

Količina SZB/ha

Aktivna tvar (naziv, kg)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrotehničke mjere

Gnojidba

Prinos kg/ha

Napomena

Obrada tla

Navodnjavanje (da/ne)

Ostale mjere

Naziv i vrsta gnojiva

Količina kg/ha

Datum analize tla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG 3.

Naziv proizvođača:

Adresa:

MIBPG:

Redni broj u Upisniku proizvođača u integriranoj proizvodnji:

 

R. br.

Kultura

Površina u ha

Prinos kg/ha

Napomena

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Članak 25 PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

(PROČIŠĆENI TEKST NN 12/11, 54/11, 81/11, 129/11)

Integrirana poljoprivredna proizvodnja – povrće, oranice i višegodišnji nasadi

Članak 25.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu integrirane poljoprivredne proizvodnje – povrće, oranice, višegodišnji nasadi – na listu A i prijavljuje površine pod oranicama, povrćem i višegodišnjim nasadima na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za površine prijavljene u ARKOD sustav kao integrirane.

(2) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju je poljoprivredno gospodarstvo koje je u trenutku podnošenja Zahtjeva upisano u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji pri Ministarstvu.

(3) Korisnik potpore koji nije upisan u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, mora se upisati u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji najkasnije do 15. lipnja tekuće godine.

(4) »(4) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju ostvaruje pravo na potporu za one ARKOD parcele za koje vodi evidenciju o integriranoj proizvodnji na Obrascu navedenom u Prilogu 2. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 32/10) i na kojima obavlja integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda sukladno navedenom Pravilniku i objavljenim tehnološkim uputama za 2010./2011. godinu.«

(5) Korisnik ne ostvaruje pravo na potporu za integriranu proizvodnju u 2011. godini za usjeve kultura zasijane 2010. godine na ARKOD parcelama koje su u 2011. godini prvi puta prijavljene kao integrirane.

»(6) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužan je najkasnije do 31. prosinca 2011. godine Regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti točnu vlastoručno potpisanu evidenciju iz stavka 4. ovoga članka, kojom potvrđuje da integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda obavlja sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i čiju presliku zadržava Regionalni ured Agencije za plaćanja.

(7) Poljoprivredni inspektor će provesti inspekcijski nadzor obavljanja integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda kod korisnika potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju sukladno propisima koji uređuju obavljanje integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.« 

(8) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužan je površine ARKOD parcela za koje je podnio zahtjev za potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini držati u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje najmanje još iduće četiri godine.

(9) U slučaju da Korisnik površine ARKOD parcele iz stavka 8. ovoga članka ne drži u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje još iduće četiri godine od podnošenja zahtjeva za potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini, dužan je na zahtjev Agencije za plaćanja vratiti sva sredstva potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju koja su mu isplaćena za te parcele po osnovi ostvarenog prava od 2011. godine, osim u slučaju više sile.

(10) Viša sila iz stavka 9. ovoga članka definirana je u članku 24. stavku 9. ovoga Pravilnika.

(11) U smislu ovoga Pravilnika višegodišnji nasadi su trajni nasadi definirani Zakonom.

 

 

 

 

ŠTO JE OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO?

ŠTO JE OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO?

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

 Poljoprivreda je  strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske. Ona obuhvaća biljogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama Nacionalne klasifikacije djelatnosti: uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja.            

Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine proizlazi da se 84% poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj nalazi u posjedu obiteljskih gospodarstava. Također je zanimljiva činjenica da prema podacima Državnog zavoda za statistiku dobivenih popisom poljoprivrede 2003. godine, u Republici Hrvatskoj postoji 449.896 poljoprivrednih gospodarstava, od čega su 448.532 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a 1.364 poslovnih subjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom (pravne osobe i obrtnici).

 

I. DIO          

Što je poljoprivredno gospodarstvo i kako ono može djelovati?

Poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom. Poljoprivredno gospodarstvo može djelovati kao:

1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG)

2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

3. trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

4. druga pravna osoba          

Što se smatra obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom (OPG)?

Po zakonskoj definiciji OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva, a temelji se ili na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti ili smo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Treba imati na umu da je OPG namijenjeno obiteljskom poslovanju u poljoprivredi.          

Tko je poljoprivrednik?

Poljoprivrednik je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi.          

Tko može biti nositelj OPG-a?

Nositelj OPG-a je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje. Status nositelja OPG-a neće mu smeta u njegovim pravima da pored prihoda od poljoprivrede primaju još i plaću ili mirovinu. Isto to vrijedi i za članove OPG-a. Nositelja OPG-a biraju članovi kućanstva          

Tko su članovi OPG-a?

Članovi se­ljačkog gospodarstva ili obiteljskog po­ljoprivrednog gospodarstva jesu puno­ljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu. Što znači, da onaj član istog kućanstva koji se ne bavi čak ni povremeno radom na gospodarstvu, ne smatra se članom OPG-a.          


Koje su djelatnosti OPG-a?
Djelatnosi OPG-a mogu biti primarne, a to je bavljenje poljoprivredom i dopunske, a to su one djelatnosti koje su povezane s poljoprivredom, a glavni i jedini zadatak im je da omoguće bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a. S time da dohodak iz dopunske djelatnosti ne bi smio biti veći od dohotka ostvarenog od primarne poljoprivredne djelatnosti. Značaj dopunskih djelatnosti OPG-a krije se u mogućnosti koje one pružaju što bi moglo imati za posljedicu dodatno ostvarenje zaposlenosti i povećanje dohotka na OPG-ima.          

Postoji li nekakav registar ili upisnik u koji se upisuje OPG?

Da. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je nadležno za Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljem tekstu: Upisnik), ali je poslove njegovog vođenja povjerio Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kad se govori o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, treba razlikovati dva odvojena upisnika, i to Upisnik se­ljačkih gospodarstava ili obite­ljskih po­ljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u po­ljoprivredi, za koja vrijede ista pravila upisa i brisanja upisa.          
Postoji li neko posebno vrijeme kad se može izvršiti upis u Upisnik?

Ne. Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik vrši se  tijekom cijele godine u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba.          

Gdje se upisuju poljoprivredna gospodarstva?
Po­ljoprivredna gospodarstva upisuju se u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba kojima pripadaju s obzirom na sjedište trgovačkog društva, zadruge ili obr­ta, odnosno prebivalište nosite­lja se­ljačkog gospodarstva ili obi­te­ljskog po­ljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obav­lja­nja po­ljoprivredne djelatnosti.          

Što se događa s podacima iz Upisnika?

Podaci o po­ljoprivrednim gospodarstvima uneseni u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba objedi­njavaju se u središ­njoj bazi podataka o po­ljoprivred­nim gospodarstvima u Ministarstvu po­ljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. A podaci iz baze podataka po­ljoprivrednih gospodarstava koriste se u provedbi mjera po­ljoprivredne politike te za potrebe vođe­nja statistike u Ministarstvu.  

          
Za koga je obvezan upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava?

Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obvezan je za: 1. poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, 2. poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti registrirana u upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ili ustanove u poljoprivredi i 3. OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.   Što znači, da onaj OPG koji se nije upisao u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neće moći niti tražiti (naravno ni ostvariti pravo na) državne poticaje, a neće moći ni svoje proizvode proizvedene na OPG-u prodavati, uopće.          

Tko provodi postupak upisa?

Postupak upisa u Upisnik i izdavanja rješenja o upisu ili rješenja o odbijanju upisa provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.   Nosite­lj po­ljoprivrednog gospodarstva podnosi uredu državne uprave u županijama odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba ispu­njeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik i uz to prilaže potrebnu propisanu dokumentaciju. Izgled zahtjeva i popis dokumentacije koja se zahtjevu prilaže navedeni su u Pravilniku o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“ broj 128/02, 122/03, 189/03, 2/05, 129/05, 152/05, 38/06, 27/08, 29/09). Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik plaća se upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna.          

Koliki je okvirni trošak registracije OPG-a?
Sveukupni trošak registracije OPG-a iznosi okvirno 400,00kn.          

Moraju li se voditi poslovne knjige upisom u Upisnik?

Upisom u Upisnik OPG-a ne postaje se obveznikom vođenja poslovnih knjiga.          

Tko izdaje iskaznicu OPG-a?

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje iskaznicu OPG-a nositelju i članovima OPG-a. Mora se imati na umu da su nositelj OPG-a i članovi OPG-a dužni kod sebe imati tu iskaznicu ili rješenje o upisu prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u te ih dati na uvid kad to od njih zatraži zakonom ovlaštena osoba (npr. poljoprivredni ili stočarski inspektor Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja).          

Što ako se ne predoči iskaznica?

Ako nositelj ili član OPG-a prilikom prodaje vlastitih proizvoda na tržištu inspektoru ne predoči na uvid Iskaznicu ili rješenje o upisu u Upisnik kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.          

Kad iskaznica OPG-a vrijedi?

Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu.          

Kad iskaznica OPG-a prestaje vrijediti?

Iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa nosite­lja ili člana se­ljačkog gospodarstva ili obite­ljskog po­ljoprivrednog gospodarstva. Te je nakon prestanka va­ljanosti iskaznice korisnik obvezan dostaviti iskaznicu na ponište­nje uredu.              

Što ako se iskaznica OPG-a izgubi ili samo ošteti?

U slučaju ošteće­nja ili gubitka iskaznice, ured državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba će izdati novu iskaznicu u roku od 15 dana od podnoše­nja zahtjeva te poništiti oštećenu.

RSS