Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Draganić

EU projekt

EU = Europska unija

Zajedno do fondova EU ( Europske unije)

Općina Draganić sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 29.06.2020.
Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Draganić“.
Mobilno = pokretno
Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“.
Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Draganić.
Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada.

Sažetak projekta

Glavne projektne aktivnost su:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
  • Izobrazno-informativne aktivnosti

Izobrazno = edukativno
Rezultati projekta su:

  • Uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta – mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Draganić
  • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Draganić o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Ukupna vrijednost projekta: 265.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 225.675,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 29.06.2020. do 29.06.2021.
Kontakt osoba: Stjepan Bencetić, opcina-draganic@ka.t-com.hr

www.strukturnifondovi.hr
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001

Skip to content