Izbori

Izbori za mjesne odbore 2018.
Lokalni izbori 2017.

ZBIRNA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ -1

ZBIRNA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ -2

ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ

HRVTSKA SELJAČKA STRANKA – KANDIDAT IVICA VRBANIĆ

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA – KRISTINA VRBANEK

KANDIDATKINJA STRANKE “BANDIĆ MILAN 365”-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI – BARICA TURK

KANDIDAT KOALICIJE SDP – HSU – ANĐELKO MISIR

KANIDAT HDZ-a – mr. STJEPAN BENCETIĆ,dr.vet.med.

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA – ANA BARKOVIĆ

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

ZAPISNICI O RADU OIP-A ZBIRNO

DHONDTOVA METODA IZRAČUNA

REZULTATI PO BIRAČKIM MJESTIMA

KONAČNI REZULTATI II. KRUGA IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA ( u linku Lokalni izbori 2017.)

ZAPISNIK SA KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

KONAČNI REZULATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA- POSTOTAK

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA 2017.

OBAVIJEST

I. Općinsko izborno povjerenstvo (dalje u tekstu: OIP) Općine Draganić obavještava zainteresirane osobe da za potrebe predstojećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji izbori će se održati dana 21. svibnja 2017. počinje s dežurstvom 21. travnja 2017. u sjedištu Općine Draganić, Draganić, Draganići 10, na način da je radno vrijeme OIP-a Općine Draganić svaki dan u razdoblju od 21. travnja do 4. svibnja 2017. u vremenu od 8h do 16h, osim 22., 23., 29. i 30. travnja i 1. svibnja 2017., kada će rad biti organiziran u vremenu od 10h do 14h, kao i 3. svibnja 2017., kada će rad biti organiziran u vrememu od 8h do 20h, odnosno 4. svibnja 2017., kada će rad biti organiziran u vremenu od 8h do 24h.

Kontakt podaci OIP-a Općine Draganić su:
tel. 047/642-736 i 047/715-136
fax 047/715-376
e-mail: oip.draganic@izbori.hr
Sve potrebne informacje o izborima možete dobiti na gore navedene kontakte ili na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (http://www.izbori.hr), odnosno na mrežnim stranicama Općine Draganić (http://www.draganic.hr/kontakt.php), a u slučaju potrebe, odnosno izvan radnog vremena, OIP Općine Draganić možete kontaktirati telefonskim putem na broj: 098/878-438, Dalibor Ružić ili na broj: 091/160-0100, Marica Dančulović ili putem službene e-mail adrese.

II.Također se obavještavaju zainteresirane osobe da u skladu s člankom 129. stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove općinskog i gradskog vijeća, općinskih načelnika i gradonačelnika mogu podnijeti Županijskom izbornom povjerenstvu (dalje u tekstu: ŽIP) Karlovačke županije u roku od 48 sati od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

ŽIP Karlovačke županije počinje s dežurstvom 21. travnja 2017. u sjedištu Karlovačke županije, Karlovac, Vranyczanya 4.
Kontakt podaci ŽIP-a Karlovačke županije su:
tel. 047/666-171 i 047/601-328
e-mail: zip.karlovacka@izbori.hr

U Draganiću, 20. svibnja 2017.
Predsjednik OIP Općine Draganić
Dalibor Ružić, dipl.iur

ODLUKA VLADE RH O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- 3

PRIOPĆENJE O PROVJERI I USKLAĐIVANJU PODATAKA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI BIRAČA U REGISTRU BIRAČA

ODLUKA VLADE RH O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA ZA NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE, TE NJIHOVE ZAMJENIKE- 2

ODLUKA VLADE RH O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA ZA ZAMJENIKE NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDOVA NACIONALNIH MANJINAPRIOPĆENJE O NAČINU PODNOŠENJA KANDIDACIJSKIH LISTA

PRIOPĆENJE O RASPISANIM LOKALNIM IZBORIMA

PRIOPĆENJE O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA I IZDAVANJA POTVRDA

PRIOPĆENJE SUDIONICIMA IZBORA O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

UPOZORENJE – OBRASCI KANDIDACIJSKIH LISTA

Izbori za vijeće MO 2014.

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA LAZINA – FRANJETIĆI

REZULTATI GLASOVANJA -MJESNI ODBOR LAZINA-FRANJETIĆI

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA DRAGANIĆI

REZULTATI GLASOVANJA ZA MJESNI ODBOR DRAGANIĆI

REZULTATI GLASOVANJA -MJESNI ODBOR BUDROVCI

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA BUDROVCI

REZULTATI GLASOVANJA ZA MJESNI ODBOR MRZLJAKI-GOLJAK

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA MRZLJAKI- GOLJAK

RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – MRZLJAKI GOLJAK

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – BUDROVCI

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – DRAGANIĆI

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – LAZINA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA I PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERESNTVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA IZBORNIH TIJELA U PROVEDBI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

OBVEZNE UPUTE BROJ MS-1

BROJ ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA UTVRĐEN ČLANKOM 68. STATUTA OPĆINE DRAGANIĆ (GKŽ 18/13, 59/13)

UKUPAN BROJ UPISANIH BIRAČA NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA PREMA POSLJEDNJIM IZBORIMA

Skip to content