Izbori

Izbori za mjesne odbore 2022.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su 30. listopada 2022. godine.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

objavljeno 02.11.2022. u 09:50

REZULTATI IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

objavljeno 30.10.2022. u 21:15

_________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 30. alineje 4.  Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ 44/22),  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draganić, dana 13. listopada 2022. g. utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste:

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LAZINA -FRANJETIĆI
i
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LAZINA – FRANJETIĆI
MO LAZINA FRANJETIĆI

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRAGANIĆI
i
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRAGANIĆI
MO DRAGANIĆI

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUDROVCI
i
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUDROVCI

MO BUDROVCI

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MRZLJAKI – GOLJAK
i
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MRZLJAKI – GOLJAK

MO MRZLJAKI GOLJAK

 

Objava za WEB

Odluka o raspisivanju izbora

Odluka o izboru članova vijeća MO

Rješ. o imenovanju OIP-a

Rješenje o imenovanju proširenog sastava OIP-a

Članak 67. Statuta Općine Draganić

Obvezatne upute MO – I

Obvezatne upute MO-II

OBRAZAC MO-1

OBRAZAC MO -2

OBRAZAC – MO-3

OBRAZAC – MO-4

Ukupan broj upisanih birača 2022

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Izbori za mjesne odbore 2018.
Lokalni izbori 2017.

ZBIRNA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ -1

ZBIRNA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ -2

ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ

HRVTSKA SELJAČKA STRANKA – KANDIDAT IVICA VRBANIĆ

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA – KRISTINA VRBANEK

KANDIDATKINJA STRANKE “BANDIĆ MILAN 365”-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI – BARICA TURK

KANDIDAT KOALICIJE SDP – HSU – ANĐELKO MISIR

KANIDAT HDZ-a – mr. STJEPAN BENCETIĆ,dr.vet.med.

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA – ANA BARKOVIĆ

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

ZAPISNICI O RADU OIP-A ZBIRNO

DHONDTOVA METODA IZRAČUNA

REZULTATI PO BIRAČKIM MJESTIMA

KONAČNI REZULTATI II. KRUGA IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA ( u linku Lokalni izbori 2017.)

ZAPISNIK SA KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

KONAČNI REZULATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA- POSTOTAK

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA 2017.

OBAVIJEST

I. Općinsko izborno povjerenstvo (dalje u tekstu: OIP) Općine Draganić obavještava zainteresirane osobe da za potrebe predstojećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji izbori će se održati dana 21. svibnja 2017. počinje s dežurstvom 21. travnja 2017. u sjedištu Općine Draganić, Draganić, Draganići 10, na način da je radno vrijeme OIP-a Općine Draganić svaki dan u razdoblju od 21. travnja do 4. svibnja 2017. u vremenu od 8h do 16h, osim 22., 23., 29. i 30. travnja i 1. svibnja 2017., kada će rad biti organiziran u vremenu od 10h do 14h, kao i 3. svibnja 2017., kada će rad biti organiziran u vrememu od 8h do 20h, odnosno 4. svibnja 2017., kada će rad biti organiziran u vremenu od 8h do 24h.

Kontakt podaci OIP-a Općine Draganić su:
tel. 047/642-736 i 047/715-136
fax 047/715-376
e-mail: oip.draganic@izbori.hr
Sve potrebne informacje o izborima možete dobiti na gore navedene kontakte ili na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (http://www.izbori.hr), odnosno na mrežnim stranicama Općine Draganić (http://www.draganic.hr/kontakt.php), a u slučaju potrebe, odnosno izvan radnog vremena, OIP Općine Draganić možete kontaktirati telefonskim putem na broj: 098/878-438, Dalibor Ružić ili na broj: 091/160-0100, Marica Dančulović ili putem službene e-mail adrese.

II.Također se obavještavaju zainteresirane osobe da u skladu s člankom 129. stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove općinskog i gradskog vijeća, općinskih načelnika i gradonačelnika mogu podnijeti Županijskom izbornom povjerenstvu (dalje u tekstu: ŽIP) Karlovačke županije u roku od 48 sati od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

ŽIP Karlovačke županije počinje s dežurstvom 21. travnja 2017. u sjedištu Karlovačke županije, Karlovac, Vranyczanya 4.
Kontakt podaci ŽIP-a Karlovačke županije su:
tel. 047/666-171 i 047/601-328
e-mail: zip.karlovacka@izbori.hr

U Draganiću, 20. svibnja 2017.
Predsjednik OIP Općine Draganić
Dalibor Ružić, dipl.iur

ODLUKA VLADE RH O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- 3

PRIOPĆENJE O PROVJERI I USKLAĐIVANJU PODATAKA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI BIRAČA U REGISTRU BIRAČA

ODLUKA VLADE RH O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA ZA NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE, TE NJIHOVE ZAMJENIKE- 2

ODLUKA VLADE RH O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA ZA ZAMJENIKE NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDOVA NACIONALNIH MANJINAPRIOPĆENJE O NAČINU PODNOŠENJA KANDIDACIJSKIH LISTA

PRIOPĆENJE O RASPISANIM LOKALNIM IZBORIMA

PRIOPĆENJE O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA I IZDAVANJA POTVRDA

PRIOPĆENJE SUDIONICIMA IZBORA O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

UPOZORENJE – OBRASCI KANDIDACIJSKIH LISTA

Izbori za vijeće MO 2014.

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA LAZINA – FRANJETIĆI

REZULTATI GLASOVANJA -MJESNI ODBOR LAZINA-FRANJETIĆI

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA DRAGANIĆI

REZULTATI GLASOVANJA ZA MJESNI ODBOR DRAGANIĆI

REZULTATI GLASOVANJA -MJESNI ODBOR BUDROVCI

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA BUDROVCI

REZULTATI GLASOVANJA ZA MJESNI ODBOR MRZLJAKI-GOLJAK

IZABRANI ČLANOVI/ČLANICE ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA MRZLJAKI- GOLJAK

RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – MRZLJAKI GOLJAK

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – BUDROVCI

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – DRAGANIĆI

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO – LAZINA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA I PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERESNTVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA IZBORNIH TIJELA U PROVEDBI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

OBVEZNE UPUTE BROJ MS-1

BROJ ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA UTVRĐEN ČLANKOM 68. STATUTA OPĆINE DRAGANIĆ (GKŽ 18/13, 59/13)

UKUPAN BROJ UPISANIH BIRAČA NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA PREMA POSLJEDNJIM IZBORIMA

Skip to content