Javno savjetovanje – o nacrtu Odluke o komunalnom redu

KLASA:363-01/19-01/04
URBROJ:2133/08-03-19-1
Draganić, 05. ožujak 2019. g.

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj , 25/13 i 85/15) u svrhu savjetovanja s javnošću upućuje se nacrta Odluke o komunalnom redu na

JAVNO SAVJETOVANJE

O nacrtu Odluke o komunalnom redu

1. Objavljuje se javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka).
2. Javno savjetovanje će se održati u razdoblju od 05. ožujka do 05. travnja 2019. godine

3. Za vrijeme trajanja savjetovanja, nacrt Odluke bit će izložen na javni uvid u Vijećnici Općine Draganić, Draganići 10, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati. Uvid u nacrt Odluke u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na službenoj web stranici Općine Draganić http://www.opcina-draganić.hr/. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog nacrta Odluke mogu se davati cijelo vrijeme tijekom savjetovanja, zaključno do 05. travnja 2019. godine

4. Način sudjelovanja sudionika u savjetovanju je slijedeći: građani i udruge sudjeluju u savjetovanju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog odluke, upućuju nositelju izrade odluke pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi

5. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić, Draganići 10 ili na adresu e-pošte: opcina-draganic@ka.t-com.hr u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA
Dražena Lesić, dipl. iur

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content