Kratka povijest Osnovne škole Draganići

Kratka povijest Osnovne škole Draganići
1. Početci školske djelatnosti
Organizirano poučavanje ima dugu tradiciju na području Općine Draganić. Postoje podatci da je već u 16. stoljeću postojalo poučavanje, a prvi učitelji bili su župnici. Stoga je i prva djelatnost školska vezana uz župne stanove “farofe” gdje su župnici poučavali bistrije dječake temeljnim vještinama čitanja, pisanja i računanja. Ti su dječaci zvani dijaci ili žakani bili njihovi pomoćnici, a mogli su se natjecati za župnička mjesta ili pak postati pisari. Ako župnik nije sam mogao poučavati, pobrinuo se za učitelja. Prema Antunu Cuvaju (Građa za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, drugo ispravljeno i popunjeno izdanje, Zagreb 1910.), 1560. godine na ovim prostorima pored Zagreba koji ima pučku školu, iste se spominju jedino u slobodnim općinama Dubovcu i Draganiću. Bilo je to za vrijeme prvog Habsburškog vladara Hrvatske Ferdinanda I. Kasnije tijekom godina u izvješćima s kanonskih vizitacija spominje se škola pri župi sv. Jurja na Šipku koja povremeno ima, povremeno nema stalnog učitelja.

2. Prva namjenska škola u Draganiću
Za vrijeme cara prosvjetitelja i reformatora Josipa II. (sina carice Marije Terezije) gradi se prva namjenska škola u Draganiću sredstvima Općine. Bila je to tipska građevina koja se najdulje sačuvala te je karlovački ing. Dragutin Römer izradio njezin nacrt 1896. godine kada je to već bila vremešna starica od 109 godina. Izgrađena je naime 1787. godine. Iako je tada bila već potpuno neprikladna za obavljanje školske djelatnosti, i dalje je služila toj svrsi sve do 1905. godine. Kako postoji njezina skica i nacrt ,znamo da je bila jednokatnica sa zidanim prizemljem i drvenim katom ,sa stanom za učitelja i dvije učione: jednu u prizemlju i jednu na katu. U vrijeme banovanja prvog bana pučanina Ivana Mažuranića donesen je prvi nacionalni školski zakon Zakon ob ustroju pučkih škola i preparandijah za pučko učiteljstvo u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji koji je stupio na snagu 1. listopada 1875. godine. Od toga vremena postoje Spomenice pučke škole iz kojih doznajemo o svim važnim zbivanjima u školi i mjestu, učiteljima, broju školskih sposobnjaka, broju uškolovane djece,službujućim učiteljima, bolestima učenika,problemima i sl. Tu prvu Spomenicu vodio je učitelj Mirko Strahinšćak rodom iz Krapine, a u draganićkoj školi je bio jedini učitelj sve do dolaska prve učiteljice Ljubice Conar (rodom iz Moslavine) koja je preseljena iz Jaske kada je otvorena prva djevojačka učiona 1869. godine.

3. Druga škola
Tijekom školske godine 1900./1901. dolazi do početka gradnje nove škole. Stara koja je već posve trošna i neprikladna, nema niti dovoljno kapaciteta jer iz spomenica je razvidno da je u to vrijeme nekih godina čak više od 900 djece sposobne za školu. Ta nova škola nije tako slavna kao njezina prethodnica. Postoji samo nekoliko fotografija na kojima se samo usput, kao sporedni motiv, vidi kako je izgledala. Bila je to zidana jednokatnica koja se sastojala od četiri učione: po dvije na katu i prizemlju. Znamo da je puštena u funkciju 1. rujna 1905. godine.Iznad škole nalazio se nadaleko poznati rasadnik sa sadnicama različitog voća pogodnog za uzgoj na ovom podneblju i vinove loze, kao i povrtnjak i cvijetnjak. Tu su učenici škole pod vodstvom svojih učitelja učili praktične vještine poput cijepljenja voćaka, uzgoja voćki, vinove loze, povrća i cvijeća. Ako uzmemo da je jedan o redovitih predmeta u školi bio i ručni rad, slobodno možemo reći da je bila prava Škola za život .
U njoj se održavala nastava sve do 1943. godine kada je uslijed boravka raznih vojski i ratnih djelovanja oštećena i devastirana. Od tada se nastava održava u općinskoj zgradi Wassertal.

4. Današnja škola
Škola u kojoj danas jesmo sastoji se od starog i novog dijela. Stari dio svečano je stavljen na korištenje 27. ožujka 1955. godine. Kako se postepeno iz godine u godinu povećava trajanje obveznog obrazovanja i ona postaje sve tješnja pa se nastava održava čak u tri smjene.1968.godine pristupa se dogradnji. 15. studenog 1970. godine svečano je dato na korištenje 7 učionica, sportska dvorana sa garderobama i sanitarni čvor. Školu u to vrijeme polazi blizu 400 učenika od 1. do 8. razreda, a nastava se održava u dvije smjene.
U vremenu od 2003. do 2005. škola je obuhvaćena rekonstrukcijom i sanacijom zgrade i uređenju okoliša u vrijednosti od preko 5 milijuna kuna. Proteklih 15 godina dovodi u školu sve veću informatizaciju, nove izborne programe i međupredmetne teme, brojne programe i projekte u koje je škola bila uključena.
U školi se provode mnogi projekti i programi, ima Školsko sportsko društvo Sokol i Učeničku zadrugu Sunce. Od 2003. godine ima status Međunarodne eko škole, a od 2005. Škole bez nasilja.
Na žalost broj učenika je u stalnom padu. Školske 2022./2023. godine školu polazi 199 učenika u 9 razrednih odjela.

5. U sastavu Osnovne škole Draganići dugo godina je bila i Područna škola Mrzljaki. Izgrađena je tijekom 2. svjetskog rata no prvi korisnici nisu bili učenici već vojnici. Za to vrijeme nastava se održavala na Kopačevu , u zgradi u privatnom vlasništvu Jurja Kopača, vlastelina. Po završetku rata i ona je otvorila svoja vrata. Pretežiti dio djelovanja, u školi se održavala nastava u kombiniranim odjeljenjima sve do 2012. godine kada je na poticaj lokalne samouprave – Općine Draganić prenamijenjena u dječji vrtić. Od tada svi učenici s područja Općine polaze osnovno obrazovanje u matičnoj školi , a za sve njih organiziran je besplatni prijevoz.
Ravnateljica Marica Jurčić

Turizam

Komentari su onemogućeni!

Skip to content