Pristup informacijama

Službenik za informiranje Općine Draganić:

Sven Starešinčić,mag.iur.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
(+385 47) 642-738

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje na jedan od sljedećih načina:

  1. putem telefona na broj: 047/ 715 – 136
  2. putem faksa na broj: 047/ 715 – 376
  3. elektroničkom poštom opcina-draganic@ka.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08,00 do 14,00 sati
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – 2023

Odluka o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Odluka o paušalnom oporezivanju djelatnosti i iznajmljivanja 2023.
SADRŽAJ DOKUMENTA

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI

Odluka o porezima Općine Draganić

Odluka o porezima Općine Draganić
SADRŽAJ DOKUMENTA

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Draganić

Odluka o stopama poreza na dohodak
SADRŽAJ DOKUMENTA
OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI Odluka o stopama poreza na dohodak

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – 2022

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Draganić

Prilozi:

Procjena rizika od velikih nesreća
Karta opasnosti po vjerojatnosti pojavljivanja
Karta rizika mala vjerojatnost
Obrazac 1 sudjelovanje javnosti
Obrazac 2 sadržaj-procjena rizika

 

Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada na području Općine Draganić

Prilozi:

Obrazac 1 sudjelovanje javnosti
Obrazac 2 sadržaj
Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada na području Općine Draganić

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Draganić

Omogućiti zainteresiranoj javnosti, na uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke.
Javnost se upoznaje s postupkom izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Draganić.

Prilozi:

Obrazac 1 sudjelovanje javnosti
Obrazac 2 sadržaj
Odluka o izboru članova MO Općina Draganić

Odluka o komunalnom redu

Omogućiti zainteresiranoj javnosti, na uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke.
Javnost se upoznaje s načinom i uvjetima provođenja komunalnog reda.

Prilozi:

Obrazac 1 sudjelovanje javnosti
Obrazac 2 sadržaj
Odluka o komunalnom redu

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Draganić

Ovim putem upoznajemo javnost s načinom i uvjetima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (prikupljanje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog i jednom godišnje glomaznog otpada i dr.), kategorijama korisnika, bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, cijenom obvezne minimalne javne usluge, općim uvjetima ugovora s korisnicima, i dr. Predmetna Odluka ima za cilj uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području općine Draganić na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Prilozi:

Obrazac 1 sudjelovanje javnosti
Obrazac 2 sadržaj
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Draganić

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI UVID

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Draganić

Obavijest o počertku javnog uvida
Prijedog Programa
Tablica – Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Skip to content