Župna crkva sv. Jurja
Prvi spomen crkve sv. Jurja na Šipku datira iz davne 1334. godine iz popisa Ivana arhiđakona koji je vršio popis crkava Goričkog dekanata. Njezin izvorni izgled nije poznat. Kroz stoljeća dogradnji, pregradnji i adaptacija malo je ostalo od prvobitne građevine. Jedino je zvonik sačuvao neke kasnorenesansne graditeljske elemente. Proširenjem tijekom 18. stoljeća i obnovom u 19. stoljeću župna crkva dobila je klasicistička obilježja.

Oim vjerske uloge u Općini i Župi, crkva je služila i kao mjesto za sastanke i donošenje pravnih odluka u Plemenitoj općini.
Općina Draganićka sama je birala svoje svećenike. To su bili svećenici glagoljaši koji su uz vjersku službu poučavali žakane/dijake. Žakani su se po završetku naobrazbe mogli opredijeliti za svečeničku službu, postati pisari ili školnici.

Jedan od najtežih dana u svojoj 6 stoljeća dugoj povijesti crkva je pretipjela u noći s 22.na 23. travnja 1950. godine (uoči svojeg goda) kada je minirana od strane grupe vlastitih „župljana“. Tom je prilikom pretrpjela velika oštećenja, a što je najtragičnije, uništene su vrijedne crkvene knjige i matice.

Juraj
Mučenik,23. travnja
Za Dioklecijanova progona krščana bio je vojnik i pomagao je uhićenim kršćanima, dok i sam nije bio uhićen,mučen i ubijen. Jedan od najštvanijih svetaca Crkve. Već u IV.st. u Sriji nalazimo crkve njemu posvećene, a u Carigradu mu je Konstantin podigao crkvu. U Grčkoj, Rusiji, Engleskoj, Škotskoj – svuda ima puno crkava njmu posvećenih. Kao zaštitnika slavili su ga srednjevjekovni križari i vitezovi. Naslika je obično na konju, kako ubija zmaja. Zmaj je simbol zla, pa je o Jurju narod ispelo razne legende. Tako jedna od legendi govori kako je u Sileni ( u Libiji) u jezeru živio zmaj čiji je otrovni dah izazvao smrt u gradu kada bi mu se zmaj približio. Da bi zmaja držali dalje od grada, stanovnici su mu svaki dan donosili po jednu djevojku kao žrtvu. Jednog je dana na red došla i kraljeva kći. Tada se pojavio Juraj na konju,u oklopu, i obećao da će ubiti zmaja ako se kralj i narod pokrste. Tako je i bilo: Juraj je ubio zmaja, a kralj i narod su se porkrstili. Legenda nosi poruku da se loših vladara (zmajeva) narod može spasiti primivši kršćanstvo.

Kurija župnog dvora
Na uzvisini pored brijega na kojem je župna crkva, prema jugu, nalazi se kurija župnog dvora. Sagrađena je godine 1827. na mjestu stare drvene župne kuće. Sačuvana je u izvornoj namjeni, tlocrtnoj dispoziciji, karakterističnoj klasičističkoj formi kubusa i krovišta te s unutarnjim rasoredom, konstrukcijom (svođeni podrum i prizemlje) te materijalom gradnje i elementima unutarnjeg uređenja. Među svećenicima koji su boravili u ovoj kuriji službujći kao župnici župe sv. Jurja na Šipku trebaspomenuti svećenika Antuna Vranića koji je ovdje i umro 1820. Znamenit je po tome što je 1796. godine s engleskog jezika preveo poznati roman za djecu i mladež Joachina H.Campea Mlaissi Robinzon iliti jedna kruta povolyna y hasznovita pripovest za deczu.Djelovao je u krugu biskupa Maksimilijana Vrhovca na prevođenju biblije na kajkavski jezik te preveo i obradio Psalme 1816. godine.

Turizam

Komentari su onemogućeni!

Skip to content