Mobilno reciklažno dvorište

Nadogradnju web stranice Općine Draganić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE DRAGANIĆ
Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstava.

Mobilno =  pokretno

Otpad je sve ono što namjeravamo baciti.

Pojedine vrste otpada možemo reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Mobilno reciklažno dvorište imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom.

 

Općina Draganić je nabavila mobilno reciklažno dvorište putem EU projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Draganić“.

EU = Europska unija

Zajedno do fondova EU ( Europske unije)

Ukupna vrijednost projekta: 265.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 225.675,00 HRK 

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada.

Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Draganić.

Rezultati projekta su:

 • Uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta – mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Draganić
 • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Draganić o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Na području općine Draganić određene su četiri lokacije na kojima će biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište.

Lokacija = mjesto

Svaki tjedan mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u sjedištu jednog od četiri mjesna odbora općine:

 1. MJESNI ODBOR Mrzljaki – Goljak- svaki 1. tjedan u mjesecu
 2. MJESNI ODBOR Budrovci – svaki 2. tjedan u mjesecu
 3. MJESNI ODBOR Draganić – svaki 3. tjedan u mjesecu
 4. MJESNI ODBOR Lazina – Franjetići – svaki 4. tjedan u mjesecu

RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JE

od ponedjeljka do četvrtka:

09:00-11:00 sati

petkom:

11:00-13:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište korisnici javne usluge prikupljanja mješovitog otpada  – domaćinstva i fizičke osobe, mogu odložiti slijedeće vrste otpada:

 1. papir i karton,
 2. ambalažu od plastike, metala i stakla,
 3. ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 4. ostalu plastiku, staklo i metale,
 5. tekstil,
 6. baterije i akumulatore,
 7. lijekove,
 8. otapala,
 9. kiseline, lužine,
 10. fotografske kemikalije,
 11. pesticide,
 12. fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu,
 13. otpadni antifriz,
 14. uljne filtere,
 15. boje, tinta, ljepila, smole,
 16. otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 17. otpadne gume,
 18. glomazni otpad
 19. EE otpad,
 20. fluorescentne i štedne žarulje…

Prije predavanja otpada u mobilno reciklažno dvorište potrebno je razvrstati otpad.

Mobilno reciklažno dvorište preuzima otpad bez naknade.

Bez naknade = besplatno

Pravnim osobama nije dozvoljeno korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta!

 1. Za sva pitanja slobodno kontaktirajte:

KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ d.o.o.

Telefon: 047 715 855

ili

Općinu Draganić

Telefon: 047 715 136

NE DVOJI, NEGO MUDRO ODVOJI!

NE DVOJI =  NE SUMNJAJ

 

www.strukturnifondovi.hr
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001

 

„Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Draganić.“

Pogledaj letak ovdje

Skip to content