Mobilno reciklažno dvorište

EU projekt

EU = Europska unija

„Zajedno do fondova EU“

 

Naziv projekta: „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Draganić“
Naziv korisnika: Općina Draganić
Ukupna vrijednost projekta: 265.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 225.675,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 29. lipnja 2020. do 29. lipnja 2021. godine. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“                                             

USPOSTAVA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – MOBILNE JEDINICE

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 1. papir i karton,
 2. ambalaža od plastike, metala i stakla,
 3. ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 4. ostala plastika, staklo i metali,
 5. tekstil,
 6. baterije i akumulatori,
 7. lijekovi,
 8. boje, tinta, ljepila, smole,
 9. otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 10. otpadne gume,
 11. glomazni otpad
 12. EE otpad,
 13. fluorescentne i štedne žarulje.

Svrha i opravdanost  projekta:

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno -obrazovnih aktivnosti za stanovnike postići će se zadani ciljevi projekta.

Projektom će se unaprijediti infrastruktura za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada što će rezultirati nižim troškovima zbrinjavanja otpada , višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš. Sve navedeno će pozitivno utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Projekt će doprinijeti poboljšanju situacije ciljne skupine projekta obzirom da će se osigurati infrastruktura koja će omogućiti izravnu predaju otpada iz kućanstva te zadovoljiti potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.

Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021.g.  donijelo Odluku o davanju mobilnog  reciklažnog dvorišta  na upravljanje Komunalnom  društvu Draganić  d.o.o.

Na području Općine Draganić određene su ukupno 4 lokacije (Mjesni odbori)  na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište.

O vremenskom rasporedu  stacioniranja Mobilnog reciklažnog dvorišta  po mjesnim odborima  na području Općine Draganić, mještani će biti informirani  letcima, plakatima i informativnim radionicama.

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda

Skip to content