Mjesna samouprava

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području općine Draganić osnivaju se mjesni odbori. Područja Mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

1. Mjesni odbor Mrzljaki -Goljak, koji obuhvaća područje ulica: Lug, Goljak, Bencetići i Mrzljaki
Predsjednik: Vladimir Turkalj
e-mail: draganici82@gmail.com

2. Mjesni odbor Budrovci, koji obuhvaća područje ulica: Budrovci, Darići, Jazvaci i Vrbanci
Predsjednica: Martina Domladovac Prstac
e-mail: martinadp2@gmail.com

3. Mjesni odbor Draganići, koji obuhvaća područje ulica: Barkovići, Draganići, Križančići i Vrh
Predsjednica: Mirjana Jurčić
e-mail: modraganic@gmail.com

4. Mjesni odbor Lazina – Franjetići, koji obuhvaća područje ulica: Lazina i Franjetići.
Predsjednica: Marica Domladovac
e-mail: marica.domladovac@gmail.com

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, Mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine Draganić u cjelini.

Vijeće mjesnog odbora:

  • donosi program rada i Izvješće o radu mjesnog odbora
  • donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji
  • donosi pravila mjesnog odbora
  • donosi pravilnik o radu u skladu s ovim Statutom
  • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora
  • saziva mjesne zborove građana
  • odlučuje o korištenju sredstava namijenjenim mjesnom odboru u proračunu Općine Draganić
  • predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na svojem području
Skip to content