Komunalno i poljoprivredno redarstvo

Marko Kondić
mob. 099/4 715 004

komunalni redar
e-mail: komunalni-redar@draganic.hr
telefon: 099/4 715 004

______________________________________________________

Prijava kvara javne rasvjete:

telefon: 099/4 715 004

e-mail: opcina@draganic.hr

Komunalni redar provodi nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih Odluka Općinskog vijeća vezanih uz komunalno gospodarstvo. Nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, rješavanje nelegalnog otpada te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten zatražiti i pregledati isprave, uzimati izjave od odgovornih i drugih osoba, zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.) i obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane Odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.
ČLANOVI OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA:
  1. Stjepan Bencetić
  2. Draženka Jagatić
  3. Antonio Vrbanić
  4. Josip Kušećek
  5. Marko Kondić
  6. Mirjana Rataić
  7. Sara Pavlović
Obrasci:

Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Prijava oštećenja nerazvrstane ceste
Zahtjev za održavanje javne rasvjete

 

Skip to content