Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01) i Statutom.

Vijećnici Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima 21.05.2017.g.

1. Davor Grdošić,dr.med.spec.ortoped – HDZ
2. Đurđica Prstac,dipl.ing poljoprivrede-ekonomist – HDZ
3. Krunoslav Tomačić,dipl.ing. sigurnosti – HDZ
4. Dubravko Domjančić – HDZ
5. Josip Klarić – HDZ
6. Vladimir Domladovac – HDZ
7. Stjepan Golub – SDP
8. Anđelko Misir – SDP
9. Tomislav Domladovac – SDP
10. Barbara Kruljac Žilić – HSU
11. Ana Barković – Lista grupe birača
12. Barica Turk – Milan Bandić 365 – Stranka rada i solidarnosti
13. Ivica Vrbanić – HSS

Predsjednik Općinskog vijeća je Davor Grdošić (HDZ), a potpredsjednica Ana Barković(kandidat sa liste grupe birača).

Zapisnici i odluke
Zapisnici i odluke 2013. i starijeZapisnici i odluke 2014.Zapisnici i odluke 2015.Zapisnici i odluke 2016.Zapisnici i odluke 2017.Zapisnici i odluke 2018.Zapisnici i odluke 2019.Zapisnici i odluke 2020.Zapisnici i odluke 2021.
Programi i planovi
Programi i planovi 2014.Programi i planovi 2015.Programi i planovi 2016.Programi i planovi 2017.Programi i planovi 2018.Programi i planovi 2019.
Programi i planovi 2020.
Programi i planovi 2021.
Skip to content