Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Draganić.

Vijećnici Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima 16.05.2021.g.:

1. Davor Grdošić – HDZ
2. Đurđica Prstac – HDZ
3. Anđelko Golub – HDZ
4. Dubravko Domjančić – HDZ
5. Karlo Prstac – HDZ
6. Vladimir Domladovac – HDZ
7. Antonio Šoštar – Lista grupe birača
8. Ivana Moguš – Lista grupe birača
9. Ivan Jazvac – Lista grupe birača
10. Zrinko Bahorić – Lista grupe birača
11. Sara Pavlović– Lista grupe birača
12. Anđelko Misir – SDP
13. Barica Turk – SDP

 

Predsjednik Općinskog vijeća je Antonio Šoštar (kandidat sa liste grupe birača), a potpredsjednica Barica Turk (SDP).

Zapisnici i odluke
Zapisnici i odluke 2013. i starijeZapisnici i odluke 2014.Zapisnici i odluke 2015.Zapisnici i odluke 2016.Zapisnici i odluke 2017.Zapisnici i odluke 2018.Zapisnici i odluke 2019.Zapisnici i odluke 2020.Zapisnici i odluke 2021.
Programi i planovi
Programi i planovi 2014.Programi i planovi 2015.Programi i planovi 2016.Programi i planovi 2017.Programi i planovi 2018.Programi i planovi 2019.
Programi i planovi 2020.
Programi i planovi 2021.
Skip to content