Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Draganić.

Vijećnici Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima 16.05.2021.g.:

1. Vladimir Turkalj – Kandidacijska lista HDZ
2. Đurđica Prstac – Kandidacijska lista HDZ
3. Anđelko Golub – Kandidacijska lista HDZ
4. Dubravko Domjančić – Kandidacijska lista HDZ
5. Karlo Prstac – Kandidacijska lista HDZ
6. Vladimir Domladovac – Kandidacijska lista HDZ
7. Antonio Šoštar – Kandidacijska lista grupe birača
8. Ivana Moguš – Kandidacijska lista grupe birača
9. Ivan Jazvac – Kandidacijska lista grupe birača
10. Zrinko Bahorić – Kandidacijska lista grupe birača
11. Sara Pavlović– Kandidacijska lista grupe birača
12. Anđelko Misir – Kandidacijska lista SDP
13. Barica Turk – Kandidacijska lista SDP

Predsjednik Općinskog vijeća – Antonio Šoštar (Kandidacijska lista grupe birača)
Potpredsjednica Općinskog vijeća – Barica Turk (Kandidacijska lista SDP).

 

Sjednice Općinskog vijeća (2021-2025)
1. Sjednica2. Sjednica3. Sjednica4. Sjednica5. Sjednica6. Sjednica7. Sjednica - izvanredna8. Sjednica9. Sjednica10. Sjednica11. Sjednica12. Sjednica13. Sjednica14. Sjednica15. Sjednica16. Sjednica17. Sjednica
Radna tijela Općinskog vijeća
Komisija za izbor i imenovanje

1.Ivana Moguš – na dužnost predsjednice Komisije, članica Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Anđelko Misir – na dužnost člana Komisije, član Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Vladimir Domladovac – na dužnost člana Komisije, član Općinskog vijeća Općine Draganić

Mandatna komisija

1.Barica Turk – na dužnost predsjednice Komisije, članica Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Antonio Šoštar – na dužnost člana Komisije, član Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Karlo Prstac – na dužnost člana Komisije, član Općinskog vijeća Općine Draganić

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

1.Zrinko Bahorić, na dužnost predsjednika Komisije, član Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Barica Turk, na dužnost člana Komisije, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Sara Pavlović, na dužnost člana Komisije, članica Općinskog vijeća Općine Draganić

Odbor za proračun i financije

1.Draženka Jagatić – na dužnost predsjednice Odbora, članica Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Antonio Šoštar – na dužnost člana Odbora, predsjednik Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Miroslav Podvorac – na dužnost člana Odbora, vanjski suradnik – Grad Karlovac
4.Marijana Jurčić-Igerčić – na dužnost članice Odbora, vanjska suradnica – Općina Draganić
5.Barica Turk – na dužnost članice Odbora, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Draganić

Odbor za gospodarstvo, planiranje i razvoj

1.Sara Pavlović – na dužnost predsjednice Odbora – članica Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Draženka Jagatić – na dužnost članice Odbora – članica Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Anđelko Misir – na dužnost člana Odbora – član Općinskog vijeća Općine Draganić
4.Mirjana Rataić – na dužnost članice Odbora – vanjska suradnica – Općina Draganić
5.Zrinko Bahorić – na dužnost člana Odbora – član Općinskog vijeća Općine Draganić

Odbor za društvene djelatnosti

1.Anđelko Misir – na dužnost predsjednika Odbora – član Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Zrinko Bahorić – na dužnost člana Odbora – član Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Alenka Bujan – na dužnost članice Odbora – vanjska suradnica, Zagrebačka županija
4.Ksenija Špehar – na dužnost članice Odbora – vanjska suradnica, Općina Draganić
5.Ivana Moguš – na dužnost članice Odbora – članica Općinskog vijeća Općine Draganić

Odbor za predstavke i pritužbe

1.Barica Turk – na dužnost predsjednice Odbora – potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Draganić
2.Ivana Moguš – na dužnost članice Odbora – članica Općinskog vijeća Općine Draganić
3.Sara Pavlović – na dužnost članice Odbora – članica Općinskog vijeća Općine Draganić

Zapisnici i odluke (2017-2021)
Zapisnici i odluke 2013. i starijeZapisnici i odluke 2014.Zapisnici i odluke 2015.Zapisnici i odluke 2016.Zapisnici i odluke 2017.Zapisnici i odluke 2018.Zapisnici i odluke 2019.Zapisnici i odluke 2020.
Programi i planovi
Programi i planovi 2014.Programi i planovi 2015.Programi i planovi 2016.Programi i planovi 2017.Programi i planovi 2018.Programi i planovi 2019.
Programi i planovi 2020.
Programi i planovi 2021.
Skip to content