Javna nabava

Javna nabava

Plan nabave za 2021 – I. izmjena

Plan nabave za 2021

__________________________________________________________________________________________________________

IZMJENJENI PLAN NABAVE 2019.
PLAN NABAVE ZA 2020.G.
IZJAVE O POSTOJANJU- NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 75-83 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2019.G.
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA JAVNU RASVJETU OPĆINE DRAGANIĆ
PRILOG BROJ 4
KOPIJA PRILOG 3- TROŠKOVNIK
PRILOG BROJ 1 i 2 – OBRAZAC PONUDE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ
TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
IZJAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA
PLAN NABAVE OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2018.
,ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA UGRADNJI CENTRALNOG GRIJANJA U OPĆINSKOJ ZGRADI OPĆINE DRAGANIĆ
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU KROVA NA MRTVAČNICI U DRAGANIĆU
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU ŠETNICE-TRGA U OPĆINI DRAGANIĆ
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017.G.
ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PLAN NABAVE OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2017.G.
IZMJENJENI PLAN NABAVE ZA 2016.G.
PLAN NABAVE ZA 2016.G.
PLAN NABAVE ZA 2015.
IZJAVA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA
IZJAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2014.
IZJAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA OPĆINE DRAGANIĆ
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA – 2

JAVNA NABAVA – općenito

Preuzmi datoteku
Preuzmi datoteku
Preuzmi datoteku

JAVNA NABAVA – natječaj – bagatelna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU KROVA POSLOVNE ZGRADE “ZADRUŽNI DOM” U DRAGANIĆU
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU KROVA POSLOVNE ZGRADE “ZADRUŽNI DOM” U DRAGANIĆU
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU OBLOŽNOG I POTPORNOG ZIDA GROBLJA DRAGANIĆ
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU OBLOŽNOG I POTPORNOG ZIDA GROBLJA DRAGANIĆ

 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (Glasnik KŽ 02/17)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) 

_________________________________________________________________

Izjava o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Skip to content