Javna nabava

Postupci jednostavne nabave

2023. godina
POZIV NA DOSTAVU PONUDA – IZRADA PODLOGE TE DOBAVA I MONTAŽA SPRAVA ZA VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM
TROŠKOVNIK
otvoreno do 13.09.2023. do 12.00h

 

2022. godina

DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

Poziv na dostavu ponuda – projektna dokumentacija – NOGOSTUP LAZINA

poziv je zatvoren

Odluka o odabiru – nogostup Lazina

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poziv na dostavu ponuda – Održavanje javne rasvjete na području Općine Draganić na vrijeme od 4 godine

poziv je zatvoren

Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete

_____________________________________________________________________________________________

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Draganić

Mandat Anica Domladovac:
Izjava o ne postojanju sukoba interesa

Mandat Stjepan Bencetić:
Izjava o ne postojanju sukoba interesa

Skip to content