opcina

LOKALNI IZBORI 2021

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA – OBJAVA 20.05.2021. KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA – OBJAVA 20.05.2021. REZULTATI IZBORA ČLANOVA ... Saznaj više
Placeholder

POZIV ZA TESTIRANJE

                    REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DRAGANIĆ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja KLASA: 112-01/21-02/01 URBROJ: 2133/08-02-21-5 Draganić,01.02.2021. Na temelju ... Saznaj više
Skip to content