Javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba Općine Draganić za 2021. godinu

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19) i članka  1. st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  („Narodne novine“, broj 26/15) članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Draganić („ Glasnik Karlovačke županije“ broj 3/16)  načelnik Općine Draganić objavljuje

Javni natječaj

za predlaganje programa i projekata javnih potreba

Općine Draganić za 2021. godinu

1) Javni natječaj

2) Upute za prijavitelje

3) B1 Obrazac opisa programa ili projekta

4) Financijski zahtjev za provedbu programa u 2021.

5) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

6) Obrazac izjave o točnosti i istinitosti

7) Obrazac izjave o partnerstvu

8) B5 Obrazac životopisa

9) Kontrolni popis dokumenata

10) B9 Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

11) Obrazac za formalnu provjeru prijave

12) Ogledni obrazac ugovora o financiranju

13) Obrazac zahtjeva za sredstva

14) Obrazac PROR-POT

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content