O D L U K A o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusom na području Općine Draganić za razdoblje ožujak – svibanj 2021. godine

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije” br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 24. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine donosi

 

O D L U K U

o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusom na području Općine Draganić za razdoblje ožujak – svibanj 2021. godine

 

 

Odluka i propisani obrazac se nalazi u prilogu

Obrazac

Odluka – mjere ublažavanja

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content