REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 2133/08-02-21-5

Draganić,01.02.2021.

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić upućuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

  1. I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidati, i to:
  1. Sven Starešinčić
  2. Andrea Pranić
  3. II. Podnositeljima neurednih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje), za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić, na radno mjesto pročelnik/pročelnica – 1 izvršitelj/ica, održat će se dana

  1. veljače 2021.godine, srijeda u 08:00 sati,  u prostorijama Općine Draganić.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji  kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 08:00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja.

Testiranje traje 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Draganić (www.draganic.hr ).

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici Općine Draganić (draganic.hr ).

Osim toga, Povjerenstvo će obavijestiti kandidate, ukoliko pristupe testiranju, o rezultatima do 09:00 sati istog dana, te ukoliko ostvare minimalno 50% bodova iz pismene provjere na pisanom testiranju, neposredno nakon istog, biti će pozvani na intervju.

  1. V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici (draganic.hr) i na oglasnoj ploči Općine Draganić.

 

                                                                          Predsjednik Povjerenstva

                                                      Nataša Opačić, mag.eur.posl.stud

 

 

 

 

 

 

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content