REZULTATI PISANOG I USMENOG TESTIRANJA ZA PROČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA:112-01/21-02/01

URBROJ:2133/08-02-21-6

Draganić, 08.02.2021.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika JUO Općine Draganić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Rješenjem od 25. siječnja 2021. godine, dana 08.02.2021. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG I USMENOG TESTIRANJA

          Na pisanom i usmenom testiranju održanom dana 08.02.2021. godine u prostorijama Općine Draganić (Općinska vijećnica) kandidati su postigli sljedeće rezultate:

 

IME I PREZIME

 

Pristupio/la testiranju Broj bodova

Pisanog testiranja

 

Broj bodova usmenog testiranja Ukupno
SVEN STAREŠINČIĆ

DA

18

10

28

ANDREA PRANIĆ

DA

13,5

10

23,5

                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                                                            Nataša Opačić, mag.eur.posl.stud

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content