STIPENDIJE ZA STUDENTE – KONAČNA RANG LISTA

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
Povjerenstvo za provedbu
natječaja za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/20-01/02
URBROJ: 2133/08-02-20-9
Draganić, 29.prosinac 2020.

IZMIJENJENA KONAČNA BODOVNA LISTA STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE DRAGANIĆ ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Dana 21. i 28. prosinca 2020.godine prvi na rang listi Erik Sečić i druga na rang listi Kristina Tropčić dostavili su ovom Tijelu pisanu obavijest da odustaju od stipendije za 2020/2021 godinu.

Stoga se mijenja bodovna lista studenata koji imaju pravo na općinsku stipendiju na način kako slijedi:

REDNI
BROJ IME I PREZIME
STUD.
FAKULTET
1. JOSIP ZORIĆ Tehničko veleučilište u Zagrebu, Preddiplomski studij 2.godina – 123,40 boda
2. DORIS MISIR Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, preddiplomski sveučilišni studij-Sestrinstvo
3.godina – 96,32 boda
3. ANTONIJA SAKOMAN Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, preddiplomski studij, 2. godina – 87,70 boda

Predsjednica
Povjerenstva za provedbu natječaja
za dodjelu stipendija
Anica Domladovac

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content