B U N A R I
U tradicionalnom načinu života bunari (zdenac, šterna) bili su važni gospodarski objekti, u domaćinstvu, potrebni za pitku vodu, pojenje stoke, pranje rublja i druge gospodarske namjene. Kako je do izgradnje današnje nizinske ceste naselje je bilo smješteno uz staru cestu koja je prolazila draganićkom šumom uz crkvu Sv. Trojstvo dalje prema Šipku po višim terenima Draganićke gore, tamošnji izvori vode korišteni su kao prvi bunari zdenci. Napuštanjem tradicionalnog načina života porodice se odvajaju i grade svoje domove uz spomenutu nizinsku cestu. Zbog veće udaljenosti od izvora dolazi do potrebe gradnje bunara. Po pojednim selima, zaseocima pašnjacima i u šumi kopani su zajednički bunari. Razvojem društva i jačanjem ekonomske moći pojedinaca i obitelji, omogućuje gradnju bunara za vlastite potrebe u kućanstvu. Najčešće su ozidani kamenom i betonom. U novije vrijeme bunari se grade bušenjem , vrtanjem obloženim betonskim pajpama cijevima, a i postavom pumpi za isisavanje vode. U postojeće korištene bunare ugrađuju se hidrofori zbog lakše opskrbe vodom. Kako je Draganić potkraj 20.st. riješio opskrbu vode uključenjem u vodovodni sistem grada Karlovca bunari postaju muzejski primjerci i rjeđe se koriste.

Za potrebe vađenja vode kantom ili čabrom sačuvan je lijepi primjerak drvenog kolotura –kotača tradicijske gradnje kao i željezni mačak kojim su se rjeđe vadili predmeti iz bunara a i sačuvani lijepo oblikovani bunari govore o stvaralaštvu i umijeću ljudi ove zajednice velike životne tradicije.

Turizam

Komentari su onemogućeni!

Skip to content