veljača 2021.

Placeholder

POZIV ZA TESTIRANJE

                    REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DRAGANIĆ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja KLASA: 112-01/21-02/01 URBROJ: 2133/08-02-21-5 Draganić,01.02.2021. Na temelju ... Saznaj više
Placeholder

UPUTE – NATJEČAJ ZA PROČELNIKA

  REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DRAGANIĆ   Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja KLASA:112-01/21-02/01 URBROJ:2133/08-02-21-4 Draganić, 01.02.2021. OPIS POSLOVA, PODACI ... Saznaj više
Skip to content